Stengte hunden inne på badet til den døde

En kvinne fra Eidskog er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at hun stengte hunden sin inne på badet for deretter å ha reist fra stedet. Hunden døde i mellomtiden av mat- og vannmangel.

Glåmdal tingrett

Kvinnen skal ha forklart i retten at hun var inne hos hunden etter tre uker og gav den mat og vann, noe retten ikke fant troverdig, fordi hunden ikke hadde kunnet leve i rommet så lenge uten tilgang på næring.

Foto: Ann-Kristin Mo

Det var i september 2009 at hunden ble funnet død på badet til den dømte kvinnen.

Her hadde den ifølge dommen fra Glåmdal tingrett ligget i flere dager, uten tilgang på verken vann, mat eller frisk luft.

En veterinær fra Mattilsynet har vitnet i saken, og i retten forklart han at hunden ikke kan ha levd mer enn en knapp uke før den etter store pinsler har tørstet i hjel.

Møtte ikke i retten

Kvinnen flyttet selv fra huset etter at hun hadde stengt hunden inne.

Hun skal ha forklart i politiavhør at hun var tilbake hos hunden etter tre uker og gav den mat og vann, noe retten ikke fant troverdig, fordi hunden ikke hadde kunnet leve i rommet så lenge uten tilgang på næring.

Kvinnens advokat, Jan Erik Myrvold, sier til NRK at klienten hans ikke møtte i retten da saken skulle opp.

– Men hun har forklart seg for politiet om saken, og hun har sagt at det skjedde på grunn av store personlige problemer, sier Myrvold.

– Dette er en alvorlig dyrevernssak?

– Ja, og det har hun også erkjent. Men livssituasjonen hennes var slik at hun ikke maktet å ta seg av dyret, med det tragiske utfallet det fikk. Jeg har inntrykk av at situasjonen hennes var slik at hun fortrengte hele situasjonen, forklarer advokaten.

Betinget dom

Kvinnen skal ha blitt vurdert av sakkyndig, som fant henne tilregnelig da hun stengte hunden inne på badet.

Kvinnen er tidligere ikke straffedømt, og hun er dømt til betinget straff.

– Grunnen til at vi fikk en betinget dom, er de personlige forholdene kvinnen var under. Normalt ville det nok i en sånn sak blitt en ubetinget dom, forklarer Myrvold.

Han har ikke fått kontakt med kvinnen etter at dommen falt.

– Men hun hadde nok i prinsippet allerede innsett under avhør at det kunne bli en slik dom, avslutter han.