Stengt bru skapte trafikkaos

Stavå bru på E6 rett sør for Rennebu er stengt for kjøretøy tyngre enn åtte tonn.

Tungtransporten har det siste døgnet vært omdirigert på fylkesvei 30 via Tynset og Røros. Det viste seg å gå rimelig dårlig.

Det var lange køer på fylkesvei 30 i går kveld.