Stein ut i vegen ved Elstadkleiva

En stein raste ut i vegen på E6 ved Elstadkleiva mellom Ringebu og Fåvang i dag tidlig. Ifølge GD fikk bilister som kom til stedet fjerna steinen, som raste ut på det samme stedet som ble stengt i april på grunn av rasfare og påfølgende rassikring.