Hopp til innhold

Kunne ikke delta i politisk møte på grunn av dobbeltroller – møtte som utbyggere

«Rent informasjonsmøte» svarer de to utbyggerne. Diskusjon om dobbeltroller i Hafjell splitter nå det politiske miljøet i Øyer.

Stein Plukkerud

POLITIKER OG UTBYGGER SAMTIDIG: Stein Plukkerud (Sp) (bildet) og hans politikerkollega Roar Øien (H) er sentrale i selskapet Vestsiden Invest på Mosetertoppen i Hafjell.

Foto: Privat

NRK satte i forrige uke søkelys på dobbeltroller i Hytte-Norge. I Øyer er Sp-politikeren Stein Plukkerud daglig leder i en rekke selskaper i Hafjell.

Han har vært i formannskap og kommunestyre i sju år. I tillegg har han vært i kommuneplanutvalget i halvannet år, inntil han søkte permisjon.

Han sier selv at han er svært nøye med å skille disse to rollene.

Men under et møte i kommuneplanutvalget i Øyer i februar i fjor, var det flere som stusset:

Utvalget skulle ha et «dialogmøte», der ulike utbyggere argumenterer for hvilke prosjekter de vil ha gjennomført. Seinere skal politikerne ta stilling til hva de ønsker å vedta.

Politikere byttet roller

To av politikerne, Stein Plukkerud (Sp) og Roar Øien (H), er engasjert i selskapet Vestsiden Invest, som har et stort prosjekt på Mosetertoppen i Hafjell. De var derfor inhabile, og kunne ikke delta som politikere.

Men de kom likevel til det samme møtet – som utbyggere.

De hadde med seg en power point-presentasjon på 100 sider fra Vestsiden Invest om hvordan Hafjell burde utvikles. Samtidig satt deres sambygdinger og politikerkolleger og hørte på.

NRK har vært i kontakt med alle partiene i kommunestyret.

– Dette ble veldig feil

Nisveta Tiro

Varaordfører i Øyer, Nisveta Tiro (SV).

Foto: Privat

Varaordfører i Øyer, Nisveta Tiro (SV) var til stede, og sier at hun reagerte.

– Jeg syns dette ble veldig feil. Dette var en ny situasjon når det gjelder habilitet.

Hun sendte samme dag en e-post om saken til ordfører og kommunedirektør.

– Mener du at selskapet burde sendt andre representanter?

– Ja, absolutt. Jeg mener at selskapet har et ansvar for å opprettholde tilliten, balansere roller og opptre nøytralt.

– Et rent informasjonsmøte

Roar Øien, en av utbyggerne, sier at det omtalte møtet var et «rent informasjonsmøte.»

– Selskapet var invitert av Øyer kommune for å presentere de arealene og prosjektene vi jobber med, uten realitetsbehandling av noen av prosjektene. Dette var grunnlaget for at jeg vurderte å kunne være med, sier han.

Stein Plukkerud sier at det har vært full åpenhet omkring alle hans forretningsinteresser helt siden han stilte til valg.

Dette var grunnlaget for at jeg vurderte å kunne være med på å presentere våre innspill, innspill som har vært kjente over lengre tid.

Jurist: – Nære personlige forbindelser

Fredrik Holth

Dosent Fredrik Holth.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fredrik Holth, som er dosent i juridiske fag ved NMBU, sier at hendelsen vitner om manglende rolleforståelse.

– De to burde av hensyn til det systemet de er en del av sendt andre til en slik orientering, sier han.

Ole Kristian Fauchald

Professor Ole Kristian Fauchald.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett trekker fram de nære personlige forbindelsene.

Uansett om det er lovlig at de to stiller personlig i slike møter, er det uheldig at de gjør det på grunn av det nære forhold til personer som eksempelvis ellers kanskje ville stilt kritiske spørsmål, sier Fauchald.

Hadde oppfølgingssamtale

Jon Halvor Midtmageli

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp).

Foto: Dag Kessel / NRK

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) sier at han hadde en oppfølgingssamtale med Plukkerud etter møtet, der innholdet var i samme retning som de to juristene.

Vestsiden Invest burde sendt noen andre til å presentere sitt forslag, sier han. Ordføreren sier at det ikke ble styrt fra kommunen hvem som skulle komme.

Han mener det hører med til historien at selskapets forslag til nye hytteområder ikke kom med i høringsforslaget til kommunedelplanen.

Det skjedde med stemmene fra Sp og SV, mot stemmene til Ap og Høyre, og imot kommunedirektørens forslag. Dette mener jeg skaper tillit.

Midtmageli sier at dette er en direkte oppfølging av valgprogrammet til Øyer Sp, der det står at hytteutbyggingen i Øyer skal begrenses.

Splittelse i det politiske miljø

Saken om dobbeltroller splitter nå det politiske miljøet i den store hyttekommunen.

Opposisjonsleder i Øyer kommunestyre, Brit Kramprud Lundgård (Ap), sier at rolleblandingen kan være uheldig, særlig fordi det dreier seg om store utbygginger og mye penger.

Samtidig mener hun at det som skjedde ikke er kritikkverdig.

– At disse to representerte Vestsiden Invest på et åpent orienteringsmøte i kommunal regi finner jeg uproblematisk, selv om de hadde permisjon fra samme møte fordi de var inhabile som folkevalgte, sier hun.

Når det gjelder Høyres gruppe, er det Roar Øien som er gruppeleder der. Han har ikke besvart spørsmål fra NRK om hva de som politikere mener om saken.

Hei!

Har du tips om denne saken eller liknende saker?