Hopp til innhold

Stenger 14 bruer: – Får store konsekvenser

Vegvesenet har besluttet å stenge 14 trebruer etter brukollapsen på Tretten. Det får store negative konsekvenser.

Arne Fredheim seksjonssjef

KONSEKVENSER: Stengningen av de 14 bruene vil gi store trafikale konsekvenser.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre rundt om i landet. Det skriver de i en pressemelding.

Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset på mandag. Nå pågår et krevende arbeid med å finne ut hvorfor brua kollapset.

De 14 tilsvarende bruene vil være stengt inntil årsaken er kjent.

Det vil gi store trafikale konsekvenser, forteller seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune.

Tretten-tirsdag

STENGES: Etter kollapsen av Tretten bru stenges 14 tilsvarende bruer.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Vil få store konsekvenser

Beslutningen om å stenge de 14 tilsvarende bruene kommer etter at Statens vegvesen har vurdert situasjonen tirsdag.

Det gir store trafikale konsekvenser.

Seksjonssjef Fredheim forteller at fylkeskommunen nå står overfor en stor jobb.

– Vi må planlegge omkjøring ved bruene, løsninger for skoletransport og øvrig kollektivtransport, sier han.

Derfor er det uklart nøyaktig når bruene stenger, opplyser han.

Beslutningen om å stenge bruene støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland

BEKLAGER: Vegdirektøren beklager at bruene må stenges, men sier at de ikke har noe valg.

Foto: Thor-Albert Frøsland

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland forteller at Statens vegvesen er klar over at dette får negative konsekvenser for mange.

Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg, sier vegdirektøren.

Disse bruene stenges

Av de totalt 14 bruene som stenges, ligger åtte av dem i Viken, fem i Innlandet og en i Nordland.

Disse bruene stenges

Fylke

Kommune

Brunavn

Åpnet

Vedlikeholds-ansvarlig

Viken

Fredrikstad

Moumbekken bru

2014

Statens vegvesen

Viken

Indre Østfold

Bliksland bru

2017

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Statsrådveien bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sundbyveien bru

2011

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Fjell-Leet bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Blakkesrud bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sletta bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Kongsberg

Majorplassen bru

2016

Statens vegvesen

Innlandet

Stor-Elvdal

Fv. 2188 Evenstad bru

1996

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Eidskog

Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)

1997

Statens vegvesen

Innlandet

Åsnes

Fv. 206 Ny Flisa bru

2003

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Kongsvinger

E16 Norsenga bru

2017

Statens vegvesen

Innlandet

Vang

E16 Tveit bru

2020

Statens vegvesen

Nordland

Grane

Skytebanen bru

2019

Statens vegvesen

Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, sier vegdirektør Hovland.

Omkjøringer vil bli skiltet.

– Fornuftig

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var på befaring på Tretten mandag. Han mener at beslutningen til Statens vegvesen er fornuftig.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård foran Tretten bru som kollapset

KREVENDE: Samferdselsministeren mener at stengningen vil ha store konsekvenser for mange.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Allikevel har han forståelse for at situasjonen er krevende for mange.

Stengningen vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv, sier han.

Skal rive brua: E6 stengt i flere dager

En kran forsøker å løfte lastebilen som står fast på Tretten bru vekk.
En kran forsøker å løfte lastebilen som står fast på Tretten bru vekk.

Ministeren vil be Statens vegvesen se på muligheter for tiltak, slik at trafikken kan flyte best mulig fortest mulig.

I tillegg understreker han at det skal være trygt å ferdes på norske veier.

– Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten.

Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal

Sundbyveien bru i Viken

Hvor er dette uke 14/19?

Ny Flisa bru i Innlandet

Evenstad bru

Evenstad bru i Innlandet

Skubbergsenga Bru

Skubbergsenga bru i Innlandet

Flere saker fra Innlandet