Hopp til innhold

Staten anker Farida-saken til Høyesterett

11-årige Farida og hennes familie vant mot Staten både i Tingretten og Lagmannsretten. Nå anker Staten til Høyesterett – støttegruppa gråter og raser.

- Jeg vil tilbake til Norge

VIL TIL NORGE: Farida er i Kabul og har tidligere forklart seg for retten på Skype. To ganger har familien vunnet i retten, men i dag ble det kjent at Staten anker saken videre til Høyesterett.

Foto: NRK

Saken handler om 11-åringen Farida og hennes familie, som ble sendt til Afghanistan i 2015. Farida og moren kom til Norge og Dokka i 2011. Familiens midlertidige oppholdstillatelse ble tilbakekalt i 2013, og de ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

Først vant familien fram i tingretten, før Lagmannsretten i slutten av juni kom frem til at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å tilbakekalle oppholdstillatelsen til Farida var ugyldig.

Les også:

Ser mot annen sak

UNE har nå altså anket dommen og sammenligner Farida-saken mot en annen dom, med annet utfall.

– Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skriver Utlendingsnemnda (UNE) i en pressemelding.

Retten settes

RETTSSAK: Farida og familien vant fram i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Jorun Vang / NRK

UNE: Nødvendig anke

Det er ikke ofte staten anker saker til Høyesterett, men nå mener UNE at det er nødvendig for å sikre likebehandling og rettssikkerhet.

UNE skriver at uenigheten dreier seg om det skal gjøres en vurdering av om det er forholdsmessig å tilbakekalle oppholdstillatelsen veid opp mot andre forhold.

Der har lagmannsretten i to dommer gjort ulike vurderinger, mens UNE skriver at «departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering».

Støttegruppa for Farida

RYSTET: Støttegruppa for Farida og hennes familie både gråter og raser etter at Staten anker saken til Høyesterett. De mener familien blir regelrett herjet med, og er klare på at familien aldri blitt kastet ut av landet.

Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

Støttegruppa gråter og raser

Leder i støttegruppen for Faridas familie, Merethe Engen Enerstvedt sier til NRK at det er en vond dag.

– Noen gråter sine modige tårer, andre er forbanna, vi har reaksjoner over hele spekteret. Vi er oppgitt over at det går an å herje med en familie på denne måten, der to rettsinstanser har vedtatt at de har all rett til å være i Norge og skulle aldri vært sendt ut av landet.

Hun sier imidlertid at de har fryktet og til en viss grad forventet at det ville skje.

– Det er dessverre ikke overraskende at staten gjør dette grepet. Vi har hatt kontakt med fagfolk og de har forberedt oss på en anke siden staten ser dette som en prinsippsak som kan få betydning for kommende saker.

– Dommen fra Lagmannsretten er korrekt

Vera Vikki, advokat forbereder sak

FORSVARER: Vera Vikki er forsvarer for Farida og hennes familie. Hun mener at dommen fra lagmannsretten var grundig og korrekt, men sier de nå vil forberede seg godt til ankesaken.

Foto: Jorun Vang / NRK

Også forsvarer for Faridas familie, Vera Vikki, var forberedt på en anke.

– At Staten anker saken til Høyesterett tar vi til etterretning. Vi mener dommen fra Lagmannsretten er korrekt og står sterkt, med grundig forankring både i norsk rett, internasjonale rettsforpliktelser og menneskerettigheter. Så vi mener den bør bli stående.

Hun sier at familien er blitt varslet.

– Det vil nå være veldig viktig at familien får komme til Norge mens ankeprosessen pågår, og vi vil nå jobbe opp mot UNE for å få det til.