Hopp til innhold

Starter trolig riving av Tretten bru i morgen

Fagfolk fra flere miljøer jobber med å planlegge riving av brua som falt ned i elva Gudbrandsdalslågen og på E6 mandag. Arbeidet vil sannsynligvis starte onsdag morgen.

- Dette er et komplisert arbeid. Noe liknende har ikke vært gjort før, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

I tillegg til å planlegge sikkerheten for arbeiderne, skal miljøet i Gudbrandsdalslågen ivaretas. Lastebilen som står fast i østre ende på brua er lastet med kalk.

- Vi har fått tillatelse fra Statsforvalteren til å slippe kalken gradvis ut i elva, forteller Riseng.

Det første som skal skje når operasjonen begynner, er å fjerne de to kjøretøyene som står fast på brua.

– Sammen med Statens vegvesen har vi som mål å få åpnet E6 igjen fortest mulig. Rivinga er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tida det tar, for å få gjort dette på en sikker måte, avslutter Riseng.