Stanser omstridt røntgensystem

Helse Sør-Øst avlyser videre innføring av felles radiologiløsning. Bakgrunnen er problem ved innføring av systemet i Sykehuset Innlandet. Det jobbes å få på plass en vedlikeholdsavtale som sikrer god drift inntil ny løsning er på plass.