Stadig flere vil ha hjelp mot vold

Krisetelefonene til Glåmdal krisesenter har mange doblet seg i løpet av to år. Daglig leder ved krisesenteret sier at kvinner er blitt flinkere til å søke hjelp og at det hjelper å fokusere på temaet.

Stadig flere vil ha hjelp mot vold
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Målet med dagen er å øke fokuset på vold mot kvinner som et samfunnsproblem. Dagen ble innført i 1999.

Økt fokus hjelper

– Å ha en dag som dette er viktig. Økt fokus på vold, gjør at flere tar kontakt med oss for å få hjelp. Vi har hatt en enorm økning i antall henvendelser de to siste årene. Årsaken til det er trolig ikke at flere utsettes for vold, men at flere er blitt bevisst på at de faktisk blir utsatt for det, sier Nina Finsen, daglig leder ved Glåmdal krisesenter.

Ved krisesenteret i Kongsvinger har antall krisetelefoner økt fra 100 for to år siden til 800 i fjor. Det ligger an til ny rekord i år med over 700 henvendelser første halv år.

Det er seks kommuner som er tilknyttet dette krisesenteret. Det er bare Våler av Glåmdals kommunene som ikke er med i samarbeidet. Glåmdal krisesenter har de siste årene hatt økt fokus på utadrettet virksomhet for å gjøre tilbudet mer kjent.

– Det gir resultater, sier Finsen.

Flere former for vold

– Vold er ikke nødvendigvis fysisk, og må ikke resultere i blåmerker. Det finnes også andre typer vold, som psykisk vold. Det er ikke alle som utsettes for vold som er bevisst på at de faktisk blir utsatt for vold, derfor er det viktig å ha fokus på problemet hver dag, sier Finsen.

Det er først og fremst dagtilbudet som øker ved krisesenteret. Kvinner ønsker ¨å komme til en samtale for veiledning med for eksempel sosionom og ikke minst møte andre i samme situasjon.

– Vi ser også at stadig flere tar kontakt på vegene av andre. Kvinner som for eksempel mistenker at venninnen utsettes for vold i hjemmet og trenger råd for hvordan dette kan tas opp, sier Finsen.

Mange brukere

Ved Glåmdal krisesenter er 30 til 40 prosent av dem som tar kontakt innvandrer kvinner. Ifølge FN bor 600 millioner kvinner i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

– Derfor er det bra at flere av innvandrer kvinnene nå er bevisst på at dette ikke er noe de skal finne seg i, sier Finsen.

Også menn tar kontakt

Vold er ikke bare et problem for kvinner, også menn utsettes for vold. Stadig flere menn henvender seg til krisesentrene. Krisesenteret i Kongsvinger kunne først i april i år ta imot menn. Siden da har seks menn bodd på senteret i en kortere eller lengre periode.

– De mennene som utsettes for vold har de samme historiene å fortelle som kvinnene. Både kvinner og menn opplever vold på samme måte, sier Finsen.