Hver fjerde sosialklient er under 25 år - skremmende synes NAV-sjef

En firedel av sosialhjelpsmottakerne i Norge er under 25 år. Og det har vært en økning de siste årene.

Margrethe Drolsum, Lisa Marie Stensby

Lisa Marie Stensby (t.v) og Margrethe Drolsum er to av mange unge som måtte ty til NAV for å få sosialhjelp.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I Elverum er statistikken enda verre. Der er en av tre som mottar sosialhjelp fra NAV i alderen 18-25 år.

Mange av dem havner der fordi de droppa ut av skolen. Margrethe Drolsum fra Elverum er en av mange unge som har droppet ut av skolen og måtte ha hjelp av NAV. Drolsum er nå 31 år og har vært i NAV-systemet i 10 år.

– Du sitter der og nesten tvinner tommeltotter og lurer på hva du skal begi deg ut på. Du prøver jo å søke jobber, men det er ikke lett når du ikke har noe ordentlig utdannelse eller fagbrev, forteller Margrethe Drolsum til NRK.

Økning av de som trenger hjelp

Totalt var det i fjor 28 500 sosialhjelpsmottakere under 25 år i Norge viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er en økning på nesten 3 000 i forhold til året før.

Og det ser ikke ut til å bli færre i år.

Sosialhjelp (Illustrasjonsfoto)

Mange unge trenger hjelp fra NAV.

– Det er en skremmende utvikling at ungdommen våres må ha hjelp på sosialen, sier NAV-sjef i Elverum, Randi Dørum.

For Margrethe Drolsum startet det med at hun valgte feil da hun på ungdomsskolen skulle velge hva hun skulle gå på videregående skole.

– Du sitter der som 15-åring og har veldig mange valg og mange ting du har lyst til å bli. Så sitter man der og lurer på hva man skal bli. Mange følger venner og det gjorde jeg, sier Drolsum.

Vanskelig å velge

Hun får støtte av 21 år gamle Lisa Marie Stensby som også slet med å finne seg til rette på videregående etter å ha valgt feil linje.

– Det er ikke alltid like lett når du står der alene og skal finne ut hva du skal velge, sier Stensby.

Nav og penger

Totalt var det i fjor 28 500 sosialhjelpsmottakere under 25 år i Norge viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Foto: Colourbox.no/Frode Wiik, NRK

Begge synes det har vært vanskelig å be NAV for å få hjelp til å overleve.

– Det er ikke lett å gå til NAV og be om hjelp. Du vil jo helst klare deg sjøl. Men på et tidspunkt så skjønner du at hvis du ikke får det til så må du få hjelp. Da er jo NAV der for å prøve å hjelpe deg så godt de kan, sier Margrete Drolsum.

NAV-sjefen forteller at de to jentene representerer mange av de som havner i NAV-systemet. Derfor burde ungdomsskolene legge mer vekt på hva elevene velger, mener hun.

Viktig å motivere

Men det er også mange unge som sliter med rus og psykiatri. Felles for alle ungdommene er at de trenger hjelp til å hjelpe seg sjøl.

– Motivasjon, hjelp og veiledning til å komme videre er viktig. Trygghet er kjempeviktig. De er ikke så gamle og alle er ikke like modne. De trenger familie, venner og trygghet rundt seg for å komme videre, sier NAV-sjef Dørum.

Både Lisa Marie Stensby og Margrethe Drolsum har gjennom flere kurs og veiledning hos NAV nå funnet det de er sikre på de vil jobbe med i framtida. Begge utdanner seg nå som barne- og ungdomsarbeidere.

– Jeg fikk rett og slett et spark der bak. Her får du noe du kan prøve ut. Jeg fikk tilbud om å gå på et kurs hvor jeg kunne stake ut en vei som jeg senere kunne følge. Mange trenger det sparket, sier Drolsum.

Flere saker fra Innlandet