Ukjent anmelder av polititopp

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de etterforsker en anmeldelse av Johan Martin Welhaven, en av lederne i Innlandet politidistrikt. De vil ikke si hvem som har anmeldt ham.

Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker har fått overlevert en sak og en anmeldelse av Martin Johan Welhaven, som de nå etterforsker.

Foto: Mette Finborud Børresen

Innlandet politidistrikt har sendt over det de kaller «en sak» til spesialenheten. Spesialenheten bekrefter at de i tillegg etterforsker en separat anmeldelse mot Johan Martin Welhaven

Halvor Hjelm-Hansen

Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten er etterforskningsleder i saken.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Vi har fått oversendt korrespondanse fra politiet i Innlandet politidistrikt og også en egen anmeldelse utover det, sier Halvor Hjelm-Hansen, som er etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker i midt- og Nord-Norge.

Han vil ikke si hvem som har anmeldt Welhaven, men bekrefter at begge sakene handler om våpenlovgivningen.

Som NRK fortalte i går har Welhaven søkt om å få overta innleverte og beslaglagte våpen som skulle vært sendt Kripos, men som har blitt liggende på beslagsrommet hos politidistriktet.

Settesjef avgjør

Siden Johan Martin Welhaven tidligere jobbet som assisterende sjef ved Spesialenheten for politisaker, er advokat Gunnar K. Hagen oppnevnt som settesjef i denne saken.

– Det betyr at det er en settesjef som skal foreta påtaleavgjørelsen. Jeg skal lede selve etterforskningen og vil så oversende en innstilling til settesjefen sier Hjelm-Hansen.

Han vil ikke å spekulere i hvor lang tid Spesialenheten kommer til å bruke på etterforskningen, og heller ikke hva Welhaven kan risikere av eventuelle straffereaksjoner.

– Det er først et spørsmål om det er noe straffbart som har funnet sted, sier Hjelm-Hansen.

– Viktig å få ryddet opp

Sverre Bromander er leder av Politijuristene, som er fagforeningen til politiansatte med juridisk bakgrunn. Han presiserer at Welhaven, som alle andre, er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Politihuset i Hamar

Tillitsvalgt og kollega i Innlandet politidistrikt synes saken er overraskende og trist.

Foto: Knut Sveen

– Utover det tenker jeg at det er viktig at denne saken ryddes opp i, uavhengig av hva det er, og det synes så langt å være gjort på en grei og fin måte av politimesteren, sier Sverre Bromander.

– Og det synes som om alle parter er veldig interessert i og få ryddet opp i dette og ha åpenhet og klarhet rundt det.

Tillitsvalgt er overrasket

Reidun Martinsen, som er leder av Politiets Fellesforbund i Innlandet politidistrikt, har ingen kommentarer til hvordan politidistriktet har håndtert saker med innleverte eller beslaglagte våpen.

Men hun synes det både er overraskende og trist at Spesialenheten nå etterforsker Martin Johan Welhaven. Hun kjenner ham som kollega gjennom mange år.

– Slik jeg kjenner ham er han en person som er veldig grundig og nøye, og opptatt av å følge regelverket. Så jeg er litt undrende til det som har kommet fram. Og jeg syns det er trist, sier Martinsen.