– Politileder brøt taushetsplikten

Spesialenheten mener politilederen brøt taushetsplikten etter at han delte sensitiv informasjon med samboeren som lekket det videre til Politiforum.

Politihuset i Innlandet

BRØT TAUSHETSPLIKTEN: Spesialenheten mener politileder i Innlandet brøt taushetsplikten, da han lekket informasjon om en medarbeider til sin samboer.

Foto: Per Magnussen / NRK

Bakgrunnen for hele saken er at politilederen ved Innlandet politidistrikt tidligere hadde fjernet en hundefører fra funksjonen. Lederen skal ha syntes at det var så krevende å stå i dette at han diskuterte saken med sin samboer.

Bladet Politiforum omtalte saken først.

Taushetsbelagt og sensitiv informasjon dukket seinere opp i en artikkel i Politiforum, og da tok ledelsen ved Innlandet politidistrikt affære og sendte saken til Spesialenheten for politisaker.

Ikke bøtelagt

Spesialenheten konkluderte med at politilederen brøt taushetsplikten etter at samboeren i avhør innrømmet å ha lekket til Politiforum.

Spesialenheten skriver:

«Objektivt sett foreligger det et brudd på taushetsplikt. Spesialenheten mener at politilederen handlet med ««viten og vilje».

««Foreliggende forhold kvalifiserer i alminnelighet til bøtestraff. Spesialenheten mener imidlertid at lederen kan ilegges en påtaleunnlatelse i saken.«»

Birthe M. Eriksen

PÅKLAGET VEDTAKET: advokat Birthe M. Eriksen bekrefter at vedtaket fra Spesialenheten er klaget inn for Riksadvokaten

Foto: Espen Hobbesland / NRK

Hundeføreren ønsker ikke selv å kommentere vedtaket.

Men ifølge hennes advokat Birthe M. Eriksen reagerer de på flere sider av konklusjonen til Spesialenheten.

– Vi mener alvoret i saken er langt større enn at det bare skulle ende opp i en påtaleunnlatelse for politilederen, sier advokat Eriksen.

Hun legger også til at hennes klient heller ikke har vært avhørt av Spesialenheten.

Avgjørelsen fra Spesialenheten er påklaget til riksadvokaten og vedtaket er derfor ikke rettskraftig.

Politimester Brekke: – svært uheldig

Johan Martin Welhaven er fungerende politimester i Innlandet politidistrikt.

Han viser til at saken er grundig omtalt i Politiforum, og at avgjørelsen er videresendt riksadvokaten for klagebehandling.

– For øvrig viser jeg til politimester Brekke sin uttalelse i e-post som er gjengitt i Politiforum, sier Welhaven.

Dette er svaret fra politimester Brekke i en e-post:

Politimester i Innlandet, Johan Brekke

SVÆRT UHELDIG: politimester Johan Brekke er på ferie, men sier i en e-post til Politiforum på generelt grunnlag, at brudd på taushetsplikt ikke er akseptabelt og svært uheldig.

Foto: TERJE G. HONG / NRK

Saken er til behandling hos oss nå og jeg har derfor ikke mulighet til å gi noen kommentarer i saken. Det kan imidlertid på generelt grunnlag bemerkes at brudd på taushetsplikt ikke er akseptabelt og svært uheldig.

Politiforum har også kontaktet politilederen for en kommentar. Han har ikke besvart henvendelsen.