Offentligjorde ulverapport for å stanse spekulasjoner

Politiet startet etterforskning fordi de mente en ulv var forgiftet. Nå får de kritikk for å ha underslått at obduksjonsrapporten også nevner en komplisert valpefødsel.

Ulven i Åsnes ble funnet i vannet.

FUNNET I VANNET: Ei ulvetispe ble funnet død i vannet i Åsnes i mai i fjor.

Satte politiet i gang etterforskninga på feil grunnlag? Døde ulven egentlig av naturlige årsaker?

Ryktene florerer blant ulvemotstandere om at en ulv som ble funnet død i Åsnes i fjor døde av naturlige årsaker, ikke av forgiftning som politiet hevder.

Ulvetispa ble funnet død i et vann 22. mai i fjor. Hun ble sendt til obduksjon ved Veterinærinstituttet i Oslo for å finne dødsårsaken.

Da svaret kom i desember, sendte politiet i Innlandet ut en pressemelding der de fastslår at ulven døde av forgiftning. Det ble funnet etylenglykol, som er vanlig i frostvæske, i blodet til ulven. Politiet mener derfor at noen forgiftet ulvetispa med overlegg.

Tviler på politiet

I etterkant av dette har ryktene gått om at en vanskelig fødsel er årsaken til at ulven døde. Opplysningene kommer fra noen som skal ha lest obduksjonsrapporten.

Denne ulven ble forgiftet i Åsnes.

SAKEN ETTERFORSKES: Politiet mener at noen har forgiftet ulven med overlegg. De vil etterforske saken videre.

Foto: Politiet / NRK

Flere medier, inkludert NRK, har bedt om innsyn i rapporten for å få klarhet i dette. Men media fikk avslag med begrunnelse om at det kun er partene isom har innsynsrett i pågående straffesaker.

Politiet har nå likevel offentliggjort deler av rapporten for å imøtegå rykteflommen. De har nå sendt ut en pressemelding med direkte sitering fra obduksjonsrapporten:

  • Ulven hadde 1,5 mmol/l etylenglykol («frostvæske») i blodet og dette tolkes som den direkte dødsårsaken.
  • Ulven var drektig med fire fullgåtte fostre og den ene valpen lå opp mot fødselskanalen i baklengs leie med fremslåtte bakben, som er et uvanlig leie, og det er mulig at denne ikke har kommet videre til fødsel.»

Videre står det i obduksjonsrapporten:

«Det er ingen funn som tyder på at ulven døde av ytre påførte skader. Tispa har 4 fostre, og grad av mineralisering tyder på at drektigheten er fullgått. Den ene valpen ligger opp mot fødselskanalen i baklengs leie med fremslåtte bakben, som er et uvanlig leie, og det er mulig at denne ikke har kommet videre til fødsel (....). Fødselsvansker som årsak til død kan ikke utelukkes.»

Politiet holder likevel fast på at forgiftning er årsaken til at ulven døde, og at de etterforsker en straffesak.

– I obduksjonsrapporter tar man med alle avvik og unormale tilstander. Denne ulven hadde et uvanlig fødselsleie og det er tatt med i rapporten. Men konklusjonen er at ulven døde av forgiftning, sier Einar Gauslaa Bergem, politifullmektig ved Innlandet politidistrikt.

– Forstår usikkerheten

Knut Arne Gjems er leder i Norges jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Han forstår at politiets manglende offentliggjøring av obduksjonsrapporten har skapt usikkerhet om dødsårsaken.

– Hvorfor det er blitt en usikkerhet rundt dette, må politiet selv svare for. Dette har ikke så mye med jakt å gjøre, men vi er opptatt av at det skal være en åpenhet rundt slike saker. Det er lovlig lisensjakt som skal regulere ulvebestanden. Hvis det er en forgiftning, tar vi sterk avstand fra det, sier Gjems.

Veterinærinstituttet er klare på forgiftning

Ulven ble altså obdusert ved Veterinærinstituttet i fjor sommer. De er klare på at politiet har konkludert riktig.

– Det er overveiende sannsynlig at ulven døde av forgiftning med frostvæske. Det at vi finner etylenglykol i blodet er grunn nok til å kunne anta det. Stoffet er svært giftig og er dødelig i små mengder.

Det sier Aksel Bernhoft som er seniorforsker og veterinær/toksikolog ved Veterinærinstituttet.

Aksel Bernhoft

SANNSYNLIG MED FORGIFTNING: Aksel Bernhoft er seniorforsker og veterinær/toksikolog ved Veterinærinsituttet. Han mener at fødselsproblemer er et sidespor i obduksjonrapporten og at det er større sannsynlighet for forgiftning.

Foto: Privat

– Det at dette stoffet i det hele tatt lar seg påvise, gir grunn til mistanke om påført forgiftning. Dette stoffet komer ikke fra naturlige kilder i naturen, sier Bernhoft.

Bernhoft mener ulven ikke kan ha fått i seg dosen ved å spise andre dyr som har fått dette stoffet i seg. Han mener også at det er forgiftningene som er årsak til at fødselen gikk galt.

– Ulver er tilpasset naturen, og det er nok svært sjelden at ulver har fødselsproblemer. Det er nok større grunn til å tro at forgiftningen var årsaken til eventuelle fødselsproblemer, eller at ulven var i forråtnelse og har blitt påvirket av dette.

Politiet etterforsker nå saken videre.

– Vi kjenner til tidligere tilfeller i Norge der det er lagt ut giftig åte, og vår teori er at noen har forgiftet ulven med overlegg også i dette tilfellet, sier politiadvokat Einar Gauslaa Bergem.

Politiet er interessert i tips fra publikum.

Ville forgifte Norges største ulveflokk