Sparer millioner på lærerstreiken

Hver dag sparer Hedmark fylkeskommune 700.000 kroner på lærerstreiken. De pengene går ikke nødvendigvis til skolen.

Lærerstreik Hamar

Skoleeierne sparer store penger på steriken

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Fylkeskommunen eier de videregående skolene, og i Hedmark er nå 280 lærere i streik på disse skolene. Det betyr at fylkeskommunen til sammen har spart fem-seks millioner på streiken hitil. Og for hver dag lenger den varer renner det nye penger inn i fylkeskommunens kasse.

Også Oppland fylkeskommune sparer penger på steriken i Gjøvk. Det samme gjør Gjøvik kommune der flere ungdomsskoler nå er stengt.

Tilbake til skolen

Kommunene eier grunnskolene, og også de sparer penger på streiken. I Hamar er tre ungdomsskoler tatt ut i streik. Fra tirsdag tas tre barneskoler ut..

Hamars ordfører Morten Aspeli åpner for å tilbakeføre noe av pengene kommunen sparer til skolen igjen.

Morten Aspeli (Ap)

Hamars ordfører Morten Aspeli vil vurdere å styrke skolen med pengene kommunen sparer på streiken.

Foto: Arbeiderpartiet

– Hamar kommune sparer 900.000 kroner i uka, sier Aspeli.

– Dersom rådmannen og grunnskolelederen mener det er riktig å bruke noe av pengene på skolen når den kommer i gang igjen, så er jeg åpen for det, sier han.

De svake elevene taper mest

Mange har pekt på at det er de svakeste elevene som taper mest på den forsinkede skolestarten. De sliter ofte med motivasjon i utgangspunktet. Aspeli sier det kan være riktig å styrke skolen med noe av pengene de har spart på steriken om det kan hjelpe denne gruppen.

Hedmark fylkeskommune har så langt ikke bestemt hva pengene skal brukes til.

– De går i første omgang inn i fylkeskommunens totalregnskap, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Fra tirsdag trappes streiken opp og Lena videregående skole og Øvrebyen i Kongsvinger rammes.