Sp vil skyte to ulverevir

Senterpartiet krever en hastebehandling av forslaget om å skyte ulvene i revirene Mangen og Rømskog. Partiet ber om at lisensfellingsperioden om nødvendig forlenges utover 1. april. Klima og miljøministern stanset fellingen av revirene i desember.