SP-leder om ulveforlik: – Hedmark ofres

Ulvesona blir litt mindre og bestandsmålet blir 4-6 ynglinger i året. Mens Ap og Høyre er storfornøyd, mener SP-leder Trygve Slagsvold Vedum at Hedmark ofres og at det blir like mye bråk som før.

Trygve Slagsvold Vedum
Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Ulv

Ap, H, Frp og Krf er enige om nye prinsipper for forvaltning av ulv i Norge.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Partiene la fram ulvemeldinga på en pressekonferanse på Stortinget i dag. Regjeringa har fått flertall for meldinga med støtte fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

Både Sp, Miljøpartiet, Venstre og SV trakk seg fra forhandlingene.

Slik ble forliket i ulvemeldinga

  • Bestandsmålet for ulv skal være 4–6 ynglinger per år. Det skal være tre helnorske ynglinger der også ynglinger utenfor ulvesona teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med en faktor på 0,5.
  • Ulvesona skal innskrenkes. Den foreslåtte delen nord i Hedmark tas ut, det samme gjør områdene vest for Glomma i Hedmark og Akershus.
  • Regjeringa bes om å utrede nærmere mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor sona.
  • Regjeringa bes om å legge fram en sak hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesona.
  • Regjeringa bes om å bestille en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.
  • Regjeringa bes om å vurdere lik jakttid på ulv innenfor og utenfor ulvesona.

Ulvesona blir mindre

Det er altså klart at ulvesona ikke blir utvidet nordover i Hedmark, slik regjeringen ønsket. I stedet tas noen områder ut av sona.

Områdene som tas ut av ulvesona ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal. Arealer vest for Glomma i Akershus tas også bort, i likhet med deler av Trysil kommune.

Ap og H fornøyd

Knut Storberget

Knut Storberget (Ap) mener ulveforliket letter presset.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Jeg er fornøyd med at man nå begrenser presset og at man ønsker å stramme inn. Det var avgjørende for Arbeiderpartiet, sier Knut Storberget.

Han er også fornøyd med bestandsmålet som er satt.

– For det vil betyr at man må begynne å ta ut større antall ulv enn man så langt har gjort. Og jeg er glad for at man har sikret at det i større grad skal være lokal forvaltning, sier Storberget.

– Jeg mener dette er en kraftig innstramming. Det er et signal om at Stortinget skjønner belastningen for de som har den, sier Gunnar A. Gundersen, stortingsrepresentant for Hedmark Høyre.

Mener Hedmark blir ofret

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er alt annet enn enig. Han mener dette betyr at Hedmark og Innlandet blir ofret.

– Nå får vi et bestandsmål på 4-6 ynglinger i året, så er det vi i Innlandet som skal ta belastningen med å gjeninnføre finsk-russisk ulv i Norge. Jeg mener vi burde fått en helt annen forståelse for hvilke problemer det skaper for de som bor i ulveområdene, sier Slagsvold Vedum.

Han synes det er rart at Ap og Høyres representanter fra Hedmark er fornøyde.

– Realiteten er at det kommer til å bli masse uklarhet og fortsatt veldig mye ulv, sier Slagsvold Vedum.

Naturvernforbundet raser

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener dette er en nesten-utrydning av ulv i Norge.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Naturvernforbundet raser på vegne av ulven. De mener stortingsflertallet nå går langt i retning av å vedta nesten-utrydning av ulven i Norge.

– Blant 28 europeiske land med ulvebestander, er det bare to-tre land som har færre ulv enn Norge, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne mener dette er en mørk dag for norsk naturvern.

– Denne avtalen vil trolig føre til at halvparten av dagens norske ulvebestand blir skutt til vinteren, sier Hansson.

Rovviltnemdene får ansvaret

En svensk jeger på ulvejakt i Hasselforsreviret

Lokale rovviltnemder får mer innflytelse.

Foto: ANDERS WIKLUND / Afp

Rovdyrpolitisk talsmann i Høyre, Eirik Milde, sier det var viktig for Høyre å få inkludert grenseynglingene og ynglinger utenfor sonen, slik at det blir et bestandsmål som tar hensyn til all ulv som faktisk befinner seg i Norge.

De regionale Rovviltnemndene vil nå overta ansvaret for forvaltningen av all norsk ulv når bestandsmålet er nådd, og kan åpne for lisensjakt også innenfor ulvesonen, sier Eirik Milde.

Les også: