Søppelstank skremmer bort tomtekjøpere i Elverum

Stanken fra avfallsanlegget Hera Vekst i Elverum har ført til at folk vegrer seg for å kjøpe boligtomter i byen, sjøl om etterspørselen etter tomter er stor.

Søppelplass

Stanken fra Hera Vekst skremmer bort mange tomtekjøpere i Elverum.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I morgen går fristen ut for avfallselskapet for å dokumentere overfor Fylkesmannen i Hedmark om at de har redusert luktproblemene. Hvis ikke kan anlegget bli stengt.

Hera Vekst håndterer 20 000 tonn slam og våtorganisk matavfall fra flere steder på Østlandet.

Flere boligområder i sentrum av Elverum plages av stanken fra anlegget. Fire kilometer fra anlegget ligger byggeklare tomter for 40 familier, men ingen vil kjøpe på grunn av søppellukta.

– Folk spør oss om det er et av stedene man kan kjenne søppellukta og da må vi jo svare bekreftende på det, sier daglig leder av Elverum tomteselskap, Karsten Kristiansen.

SE TV-REPORTASJE:

Video Vil ikke kjøpe tomter på grunn av søppelstank

Reporter Anne Kari Løberg/Fotograf Geir Olav Slåen