Solberg: – Kortsiktig tanke å si opp ansatte

Dårlig økonomi gjør at arbeidsgivere blir tvunget til å si opp ansatte, da det er billigere enn å permittere. NHO og Fellesforbundet mener regjeringa må endre reglene, men Erna Solberg ser ikke problemet.

Erna Solberg

KLAR TALE: Statsminister Erna Solberg mener permitteringsregelverket skal motvirke et unødig omfang av permitteringer og vil ikke gjøre endringer.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

NHO og Fellesforbundet frykter oppsigelser i fastlandsindustrien på grunn av den økonomiske nedgangen i Europa. Det vil bli vanskeligere å eksportere varer og mange ansatte kan bli oppsagt. NHO mener at de nye og omstridte permitteringsreglene som ble innført ved nyttår kan forverre situasjonen for de ansatte.

Christl Kvam, NHO

UENIG: Avdelingsdirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam, mener permitteringsregelverket må endres.

Foto: Knut Sveen

– Regjeringa må følge utviklinga og være klar til å endre permitteringsreglene dersom den økonomiske nedgangen skyter fart, mener avdelingsdirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam.

De nye permitteringsreglene økte arbeidsgivernes betalingsplikt fra ti til tjue dager. Det kan gjøre det billigere for bedrifter å si opp folk, heller enn å permittere.

– Mange bedrifter tvinges til å si opp de ansatte, bekrefter Kvam.

Industribedrifter er oppgitt

Raufoss Jern og Metall er en av bedriftene som kan bli rammet av reglene dersom den økonomiske nedgangen fortsetter.

Bjørn Sigurd Svingen

MÅ HØRE: Avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling Raufoss Jern og Metall, Bjørn Sigurd Svingen, mener regjeringa må høre på bedriftene.

Foto: Privat

– Nå må regjeringa åpne opp ørene og høre på det arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner sier samlet, nemlig at de må gjøre om på permitteringsregelverket, sier Bjørn Sigurd Svingen, avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling Raufoss Jern og Metall.

Han mener bedriftene som sitter med erfaringer fra forrige økonomiske krise har løsningen.

– Da ble arbeisgiverperioden senka til fem dager, ikke økt til tjue. Det er slike tiltak vi trenger for å overleve, ikke forverring, sier Svingen.

Solberg mener regelverket fungerer

Regjeringas begrunnelse for å endre reglene var blant annet å motvirke et unødig omfang av permitteringer. Under gårsdagens spørretime på Stortinget stilte stortingsrepresentant fra Hedmark Arbeiderparti, Anette Trettebergstuen, følgende spørsmål til statsminister Erna Solberg:

– Hvor mange bedrifter skal si opp folk? Hvor mange arbeidsplasser skal legges ned før statsministeren er villig til å endre regelverket?

Solberg mener regelverket fungerer godt som det er.

– Mesteparten av den frigitte arbeidskraften suges opp av andre bedrifter ganske raskt. Dersom det er kortvarige behov som gjør at man permitterer, er det en kortsiktig tanke for bedrifter å si opp folk, sa Solberg.

Statsministeren mener at kostnadene ved nyrekruttering er høyere enn utgiftene bedriftene sparer ved at staten betaler for noen flere dager.

– Jeg forutsetter at mange av oppsigelsene skyldes en rasjonell vurdering av fremtidsutsikter og at det på lang sikt ikke vil lønne seg å beholde de ansatte, sa statsministeren.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

19:30: Nyheter fra Innlandet

19:30: Nyheter fra Innlandet