Hopp til innhold

Snøskuter-strid

Det er politisk strid i Åsnes om snøskuterløyper. Venstre går imot en utvidelse av løypene, mens ordfører Kari Heggelund fra Senterpartiet mener det bør være mulig å utvide løypenettet. Kommunestyret skal ta stilling til saken seinere i høst.