Smertepoliklinikk åpnet i Ottestad

Mange i Hedmark og Oppland sliter med langvarige og sammensatte smerter. Nå er det slutt på å løpe fra fastlege til spesialister og tilbake igjen uten å finne løsninger på problemet. I dag åpnet en ny tverrfaglig smertepoliklinikk i Ottestad.

Sykehusdirektør klipper snor

KLIPPET SNOR: Morten Lang-Ree, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, fikk æren av å klippe snora og offisielt åpne den nye smertepoliklinikken i Ottestad.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Etableringen av en fullverdig smertepoliklinikk i Sykehuset Innlandet har vært nevnt i sykehusledelsens planer helt siden 2007. Men først i år er den blitt fullfinansiert med seks millioner kroner. Klinikken skal ikke ha døgnplasser, men kun være et dagtilbud for pasienter i Hedmark og Oppland som sliter med smerter.

Sammensatte smerter

– Mange pasienter som sliter med sammensatte smerter opplever å bli sendt til spesialister fra sin fastlege, uten at spesialistene finner noe galt. Verken fastlege eller spesialister klarer alltid å se hele pasienten, sier Atle Sørensen, avdelingssjef for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet.

Den nye smertepoliklinikken skal gjøre noe med dette. Her har Sykehuset Innlandet samlet god kompetanse rundt pasientene, både for kroppslige og psykiske plager.

10 ansatte

Totalt vil 10 ansatte samarbeide om det nye, helhetlige tilbudet. I tillegg til en leder og en helsesekretær består teamet av to leger innen fysikalsk medisin, to fysioterapeuter, to sykepleiere, en psykiater og en anestesioverlege.

Teamet ved smertepoliklinikken

SMERTE-TEAM: Dette er ni av de totalt ti personene som skal drifte den nye smertepoliklinikken til Sykehuset Innlandet. Avdelingsleder blir Rudy van Oevelen (nederst til venstre).

Foto: Ola Bjørlo Strande

– Vi har en god sammensetning av ulike fagpersoner. Den gjør at vi kan se pasientene fra ulike ståsteder. Det gjenstår jo å se om det vil gi pasientene et bedre tilbud, men vi håper det, sier teamleder Rudy van Oevelen.

Stort behov

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, stod for den offisielle åpningen av den nye smertepoliklinikken. Han mener behovet er stort:

– 25 til 30 prosent av den norske befolkning har vedvarende smerter. Det er med andre ord en stor pasientgruppe som vi hittil har manglet et godt tilbud for her i Innlandet.

Positivt for Ottestad

Rehab-avdelingen ved Sykehuset Innlandet, Ottestad

I OTTESTAD: Her, ved Sykehuset Innlandets avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ottestad, skal den nye smertepoliklinikken ha sitt tilholdssted.

Den nye smertepoliklinikken er lagt til Sykehuset Innlandets avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ottestad. Både ansatte og pasienter her har i en årrekke kjempet for stedets eksistens. Flere ganger er avdelingen foreslått nedlagt. Nå håper pasient John Dahl, som fikk hjelp her første gang i 1975, at den tida er over.

– At Sykehuset Innlandet nå legger en ny smertepoliklinikk hit ser jeg bare positivt på. Det betyr mye for oss, og Ottestad, at avdelingen her består, sier han.