De siste 20 årene har arkeologer gjort unike funn
i den norske breheimen.
Nå samles mange av de unike gjenstandene for første gang.

Smeltet frem av isen

Varmere klima avslører skjulte skatter. Nå vises 100 av dem på Fjellsenteret i Lom.

På ettersommeren, når all snøen har smeltet, har arkeologer de siste 20 årene funnet rundt 4000 gjenstander på norske isbreer. Det er halvparten av funnene i hele verden.

Dette blir verdens største brearkeologiske utstilling med utrolig godt bevarte gjenstander fra forhistorisk tid.

Verdens best bevarte skipar ble funnet i 2014 og 2021 i Reinheimen nasjonalpark på fjellet Digervarden.

«Vi ser reparasjonene, vi ser hoggemerkene. Det har vært vidjer som har gått over vrista og så har det vært leirreimer som har låst inn hælen»

Julian Robert Post-Melbye, Kulturhistorisk museum

Personen som sist hadde skien på beinet, levde i andre halvdel av 700-tallet, i opptakten til vikingtiden.

«De kunne lene seg mye mer tilbake og styre nesten som med et ror med en stav. Det er veldig artig å prøve seg frem på rekonstruksjoner av disse skiene.»

Julian Robert Post-Melbye

De har funnet en rekke piler i isen.

I utstillingen er det piler fra denne på 6000 år,

og en rekke andre, blant annet fra jernalder og vikingtid, som ble brukt inntil for 500 år siden.

En godt bevart hestetruge er 1800 år gammel.

Den ble funnet cirka 1900 m.o.h og er svært godt bevart.

De fantastiske funnene har samtidig et dystert og tankevekkende bakteppe. Funnene er nemlig mulig fordi isen krymper drastisk på grunn av de menneskeskapte klimaendringene.

At funn som har ligget i isen i opptil 6000 år nå smelter fram betyr at isen ikke har vært mindre på de årene. Sannsynligvis kommer isen til å bli borte fra våre fjellområder i løpet av 80 år.

«Det er spennende å finne ting. Samtidig er det tankevekkende og en tristhet i det å se hvor fort isen smelter.»

Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune

Denne skoen ble funnet på Lendbreen i Breheimen og er datert til å være fra 600-tallet e.Kr.

Mange av funnene er knyttet til ferdsel i fjellet. Arkeologene har blant annet kartlagt en ferdselsrute i høyfjellet i Breheimen.

En hund knyttes også til ferdsel i samme område.

Den hadde til og med halsbånd

og den er cirka 500 år gammel.

Et av funnene som har skapt mest oppmerksomhet er denne lille boksen som ble funnet i Breheimen i 2019.

Det var nemlig noe inni den.

Skrinet, som er fra slutten av middelalderen eller litt senere, inneholdt bivoks. Høyst sannsynlig var det rester av flere lys i boksen.

Den nye utstillingen tar blant annet i bruk digitale animasjoner for å skape et eget univers.

«Du ser et hestefølge som kommer over breen for 1000 år siden og du ser vandreren, noen av de første menneskene som kom opp i fjellet her på jakt etter reinen.»

Thea Grobstok Dalen, Norsk fjellsenter

Den eldste isen som er datert i Jotunheimen er 7700 år så enda ligger det nok eldre gjenstander i isen som ikke har smeltet fram. Arkeologene kommer nok til å lete på breene i flere tiår framover.

«Det er jo alltid litt skummelt å si at man drømmer om å finne et lik, men hadde det dukket opp en jeger fra forhistorien hadde det vært fantastisk spennende.»

Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune

Journalist og fotograf

Fotograf

Live Sulheim, Norsk Fjellsenter

Fotograf

Andreas Nilsson, Nilssoncinematics

Ansvarlig redaktør

Vibeke Fürst Haugen