Hopp til innhold

Slik vil Venstre organisere en storregion i Innlandet

Vil legge hovedadministrasjonen til Lillehammer, mens politikerne skal sitte i Hamar.

Sjur Skjævesland står foran bygget til Fylkesmannen i Oppland.

LIKE UTFORDRINGER: Leder i Hedmark Venstre, Sjur Skjævesland, mener utfordringene innen folketall, næringsliv og utdanning er like for Hedmark og Oppland. Nå vi han og partiet samle de to fylkene i én region.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Vi mener at de to fylkene nå bør finne sammen så fort som mulig og bli en region, sier Sjur Skjævesland, leder av Hedmark Venstre.

Regiondebatten foregår i hele landet og i Hedmark og Oppland skal fylkespolitikerne diskutere saken i desember. Men partiet Venstre har allerede konkludert på hovedpunktene, og sier altså at de ønsker en sammenslåing.

– For det første så har vi fått et oppdrag av stortinget i forhold til det å redusere antall fylker til omtrent halvparten av i dag. I tillegg så tenker vi at Oppland og Hedmark har veldig mange felles forutsetninger, sier Skjævesland.

Foruten geografisk nærhet, mener han fylkene har samme utfordringer når det gjelder utvikling av folketallet, utvikling av næringsliv og innen utdanning.

Administrasjonen til Lillehammer

Ketil Kjenseth

RASK PROSESS: Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth i Oppland Venstre, ønsker en sammenslåing av Hedmark og Oppland så raskt som mulig.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Ifølge Venstre bør fylkespolitikerne sitte på Hamar, mens den statlige administrasjonen bør legges til Lillehammer. Men de er ikke helt fastlåste på standpunktet.

– Det kan bli omvendt, det er ikke det viktige for oss. Men staten peker lett på Hamar fordi det er så lett å rekruttere dit. Nettopp derfor mener vi det er viktig å ha et tyngdepunkt inn i landet i Lillehammer, for å bygge opp et stort arbeidsmarked, sier stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth i Oppland Venstre.

Partiet legger ikke opp til at det skal bli noen folkeavstemming om saken. I stedet ønsker de en svært rask prosess.

– Jo raskere politikerne blir enige, jo raskere er sjansene for å komme i gang, og da også øke sjansene for at staten legger store, viktige piloter og reformer til vår del av landet, sier Kjenseth.

Vil få med Romerike

Einar Busterud

VIL SAMARBEIDE SØROVER: Ordfører i Hamar, Einar Busterud (By- og bygdeliste), mener en ny region bør ses i sammenheng med nordre deler av Romerike for å kunne være bærekraftig. (Arkivfoto.)

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, er ikke enig i at det er riktig å slå sammen Hedmark og Oppland slik som fylkene er i dag. Han mener motoren i Innlandet er byene rundt Mjøsa, og mener at fjellkommunene kanskje ikke skal få lov være med. I stedet vil han vende blikket sørover.

– Både Hedmark og Oppland rives jo nå i stykker sørfra fra magnetkraften i Oslo. Det gjelder Glåmdalen, Hadeland og Hamar-regionen. Så du er nødt til å få med deg nordre del av Romerike for få noe som er bærekraftig, sier han.

I det «røde» Innlandet vil Arbeiderpartiets mening trolig være avgjørende. Fylkesordfører i Oppland, Arbeiderpartiets Even Alexander Hagen, sier han trenger mer tid.

– Det er veldig bra at Venstre nå er banen og mener noe om en fremtidig struktur. For min del, så er det alt for tidlig å konkludere. Når vi får på bordet fordeler og ulemper, så må vi se på om vi skal slå oss sammen eller fortsette å ha et godt samarbeid, sier han.