Hopp til innhold

Slik var et moderne sykehus i 1925

ELVERUM (NRK): I dag blir pasientene skrevet ut av sykehuset etter bare et par dager. Sånn var det ikke for 90 år siden.

Fylkessykehuset i Hedmark 1925

ÆRVERDIG: 'Fylken', eller fylkessykehuset i Hedmark slik det så ut da det stod nybygd i 1925.

Foto: Carl Normann

Lørdag 12.september er det 90 år siden sykehuset i Elverum ble åpnet, som et topp moderne fylkessykehus i Hedmark. Den medisinske utviklingen har mildt sagt vært stor siden 1925.

Lang liggetid

– I 1927 var hver pasient i gjennomsnitt innlagt i 27,8 døgn. I dag er den gjennomsnittlige liggetida knapt tre dager, sier tidligere overlege Erik Arnesen, som har studert sykehushistorien i Hedmark.

Han forklarer at pasienter med mavesår kunne ligge i flere uker med fiskebollediett og loff.

– Det er klart, de ble så lei av fiskeboller at de nesten skrev seg ut selv, sier den tidligere overlegen.

Liggetiden for en med hjerteinfarkt var lenge strengt sengeleie i tre uker, først da fikk de begynne å bevege seg opp.

Bygging av sykehus i Elverum

FØR MASKINENE: Det ble brukt hest og kjerre for å transportere granittblokker til byggingen av det nye fylkessykehuset i Hedmark.

Foto: Privat

Opererte under middagen

Da det nye sykehuset åpnet den 12. september i 1925 var det invitert en rekke prominente gjester. I en av åpningstalene ble det sagt at «...sykehuset er ikke bare det vakreste i landet, men også blant de beste i Norden».

Avisutklipp fra Østlendingen

OFFISIELL INNVIELSE: Avisutklipp fra Østlendingen etter åpningen av det nye sykehuset i Elverum 12. september 1925.

– Under middagen måtte overlege Halvdan Lund og frøken assistentlege Narverud forlate middagen for å utføre en operasjon. De forlot den fine middagen og opererte og etterpå var det omvisning på sykehuset, sier Erik Arnesen.

Sykehuset i Elverum var et av flere store sykehus som ble bygget på denne tiden. Andre byer som Gjøvik, Trondheim og Drammen fikk også nye sykehus.

At sykehuset havnet i Elverum, skyldtes at fylkespolitikerne med 15 mot 14 stemmer gikk inn for Elverum istedet for Sanderud ved Hamar.

Sanderud sykehus

POLITISK VILJE: Politikerne i Hedmarken amt hadde valget mellom å bygge ut Sanderud sykehus ved Hamar eller bygge nytt fylkessykehus i Elverum. Avstemningen endte med 15-14 for Elverum.

Foto: Privat

Da det nye sjukehuset stod ferdig i 1925 var prisen nærmere 3.5 millioner kroner etter en budsjettsprekk på 17.000 kroner.

Etter åpningen i 1925 skrev Østlendingen: «Det minner mer om et hyggelig og vakkert utstyrt hjem enn et sykehus».

Medisinsk utvikling

Da Norge ble angrepet og Elverum ble bombet i 1940 var det bare en overlege og to assistentleger til å ta hånd om skadde. I dag har sykehuset i Elverum rundt 1.000 ansatte på 17 avdelinger.

Den tidligere overlegen fortalte på et åpent møte i auditoriet på Helsehuset i Sykehuset Innlandet onsdag om sykehusets historie og den medisinske utviklingen.

– Det som er helt sikkert er at medisinen ikke stopper. Dagens medisin er morgendagens historie, sier Erik Arnesen.

Bygningsarbeidere fylkessykehuset i Hedmark 1925

ARBEIDSLAG: Her er arbeidere som bygde det nye fylkessykehuset i Hedmark i Elverum først på 1920-tallet.

Foto: Privat

Flere saker fra Innlandet