Slik så brøytebilen ut etter krasjen – nå tør de ikke brøyte riksveg 3 lenger

KOPPANG (NRK): På litt over et år har firmaet Arne Olsbakk Transport AS vært involvert i tre alvorlige ulykker på riksvegen gjennom Østerdalen. De mener veien er altfor farlig.

Brøytebil etter frontkollisjon med vogntog

BLIR FRISK: Brøytebilsjåføren som var involvert i den siste ulykka overlevde. Det ser ut til at han skal bli helt frisk, sier Arild Olsbakk.

Foto: Privat

Bedriften har vært gjennom en tøff periode de siste 15 månedene. Ingen av de tre ulykkene har de skyld i sjøl.

– Det er et mirakel at sjåføren ikke omkom i den siste kollisjonen, sier daglig leder i Arne Olsbakk Transport AS, Arild Olsbakk.

Da ble en av brøytebilene hans knust av et utenlandsk vogntog.

Brøytebil Olsbakk

ALVORLIGE ULYKKER: Etter å ha vært involvert i flere alvorlige ulykker på riksveg 3 har Arne Olsbakk Transport AS valgt å ikke gå inn i noen ny kontrakt om brøyting av riksvegen.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er for farlig

Rundt 90 prosent av tungbiltransporten mellom Sør- og Midt-Norge går via riksveg 3. Det utgjør 37 prosent av all trafikken gjennom Østerdalen.

Arild Olsbakk

FARLIG: Arild Olsbakk er daglig leder i Arne Olsbakk Transport AS. Han sier det er vanskelig å motivere brøytemannskapet når de vet hvor farlig det kan være å brøyte på riksvegen.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er en stor risiko vi som yrkessjåfører og brøytemannskap har ved å drive på denne vegen. Det er en økt andel tungbiler langs vegen, og hastigheten er stor, sier Olsbakk.

Kontrakten firmaet hans har med Statens vegvesen går ut i mai, og Olsbakk forteller at de ikke ønsker å fornye den.

– Vi hadde tatt den beslutninga før den siste ulykka skjedde. Om jeg var litt i tvil før ulykka, så er jeg nå helt sikker på at det var en riktig avgjørelse, sier han.

Mye tungtrafikk

Guttorm Tysnes

BEDRE SIKKERHET: Distriktssjef i Norges Lastebileierforbund i Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes krever at det blir gjort noe for å bedre sikkerheten på riksveg 3.

Foto: Halvor Mykleby

– Når lokalbefolkninga ikke vil brøyte lenger er det et klart varsel om at noe må gjøres, sier Guttorm Tysnes.

Han er distriktssjef i Norges Lastebileierforbund i Hedmark og Oppland.

– Det viser jo hvor stort behovet er for å få gjort noe med riksveg 3. Det er gjort mye med breddeutvidelse på vegen, men det fører jo samtidig til at farten blir større mellom flaskehalsene, sier Tysnes.

Vil ikke brøyte på rv. 3 lenger etter flere alvorlige trafikkulykker

ALVORLIGE ULYKKER: Det har skjedd flere alvorlige ulykker på riksveg 3 de siste årene. – Det har gjort at folk har blitt redde for å bruke vegen.

Foto: Privat

– Folk er redde for å kjøre der

Flaskehalsene på hovedvegen gjennom Østerdalen har vært et tema lenge. I 2014 åpna Åsta bru. Det er den eneste flaskehalsen som er utbedret på riksvegen.

– De andre står der fortsatt. Nå må man få gjort noe med dem, selv om det koster penger, krever Tysnes.

Det er ordfører i Stor-Elvdal, Terje Hoffstad, helt enig i.

Terje Hoffstad

REDDE: Ordfører i Stor-Elvdal, Terje Hoffstad, forteller at innbyggerne i kommunen er redde for å kjøre på riksveg 3.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi har noen flaskehalser hvor det har skjedd svært alvorlige ulykker, og det gjør at flere av innbyggerne i Stor-Elvdal sier de ikke vil kjøre på riksveg 3, sier Hoffstad.

Han legger til at de trange flaskehalsene ikke blir tryggere når man møter vogntog med dårlige dekk som kjøres av sjåfører uten erfaring på norsk vinterføre.

Har forståelse, men kan ikke love noe

I dag var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold på befaring langs vegen i Østerdalen. Han fikk blant annet høre om ulykkene Arne Olsbakk Transport AS har hatt.

– Det er aldri noe hyggelig å høre om. Det er den negative siden i samferdselspolitikken, og den tar vi på høyeste alvor, sier han.

Skjervold sier likevel at de ikke kan love noen fortgang i utbedringen av riksveg 3.

– Vi har økt budsjettene kraftig. Vi har satsa på å bygge ut vegene kraftig, nettopp for at de skal være trygge og fremkommelige for både næringsliv og innbyggere, sier han.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) på befaring i Østerdalen

BEFARING: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold var på befaring langs riksveg 3 i dag. Han sier han har forståelse for folks bekymringer, men kan ikke love noen fortgang i arbeidet med å utbedre riksvegen.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK