Skulle få tilbake våpen fra politiet

69-åringen som skjøt en politimann med hagle på Vinstra hadde fått inndratt flere jaktvåpen fra politiet. Mannen klaget til Politidirektoratet, som ga 69-åringen medhold i at han skulle få tilbake våpnene.

Olav Sørby

VIL IKKE KOMMENTERE OM VÅPNENE BLE TILBAKELEVERT: Politiinspektør Olav Sørby ønsker ikke å kommentere om jaktvåpnene ble levert tilbake til 69-åringen før han skjøt en politimann med hagle.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den 69 år gamle mannen som skjøt en politimann i ryggen med hagle på Vinstra hadde i forkant fått beslaglagt flere jaktvåpen av politiet på grunn av indikasjoner om at han var psykisk ustabil.

69-åringen klagde på inndragelsen av jaktvåpnene til Politidirektoratet, som ga ham medhold i at han skulle få de beslaglagte våpnene utlevert, det melder avisa Dølen.

Politiinspektør i Gudbrandsdal politidistrikt, Olav Sørby, bekrefter overfor NRK Hedmark og Oppland at Politidirektoratet fattet et vedtak om at mannen skulle få tilbake våpnene sine.

Vil ikke kommentere om våpnene ble utlevert

Sørby forklarer at våpensaken ble klaget inn til Politidirektoratet av 69-åringen, og at resultat av saksbehandlingen ble at våpnene skulle tilbakeleveres.

– Men jeg ønsker ikke å gå i nærmere detaljer om mannen faktisk fikk våpnene utlevert etter vedtaket ble fattet, sier Sørby.

Men politiinspektøren understreker at hagla som 69-åringen skjøt politimannen med ikke var et av våpnene som skulle tilbakeleveres.

Ifølge avisa Dølen gikk 69-åringen til innkjøp av ei hagle fordi vedtaket om å tilbakelevere våpnene ikke ble gjennomført.

Sørby ønsker ikke å kommentere dette overfor NRK Hedmark og Oppland.

Uregistrert hagle

Hagla som politimannen ble skutt med var et uregistrert. I dag finnes det ingen oversikt over hvor mange uregistrerte skytevåpen som er i omløp i Norge.

Politiinspektøren ønsker ikke å gå i detaljer på hvordan 69-åringen fikk anskaffet denne hagla.

– Dette er en del av den videre etterforskningen i saken, så det ønsker jeg ikke å kommentere, avslutter Sørby

69-åringen er varetektsfengslet for fire uker, siktet for forsettlig drapsforsøk. Han er for tiden innlagt på psykiatrisk sykehus, og politiet vet foreløpig ikke når de kan avhøre mannen.