Skrev kommentar på blogg

Den tiltalte 19-åringen erkjenner at han skrev en kommentar på bloggen til ei ung kvinne som hadde anmeldt en bekjent av ham for voldtekt. Han gjorde det klart for henne at det var straffbart å avgi falsk forklaring og undertegnet med navnet til daværende lensmann i Løten.