Skredfare Oppland/Hedmark

  • Flere skred i Oppland

    Beredskapsavdelingen hos fylkesmannen i Oppland har fått inn meldinger om jordskred og sørpeskred i flere kommuner, blant annet i Nord-Aurdal, Ringebu, Vågå, Gran og Nord-Fron. Det kan gå skred flere steder, følg med på varsom.no, sier fylkesmannen.

  • Betydelig skredfare i Jotunheimen

    Ifølge NVE er det nå betydelig skredfare i Jotunheimen, grad 3. På nettstedet varsom.no oppfordres folk til å unngå terreng brattere enn 30 grader til den ferske fokksnøen har fått stabilisert seg. Det ligger fokksnø i mange himmelretninger etter skiftende vindretninger siste dagene.