Hopp til innhold

Slik rammes SFO, skoler og barnehager

Kommunestreiken rammer en rekke barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) i Hedmark og Oppland. Se oversikten her.

Skolegård
Foto: Scanpix / SCANPIX

Ringsaker kommune

I Ringsaker kommune påvirker streiken både barnehagetilbudet og SFO.

Se hvordan her:

Hamar kommune

Se informasjon om alle streikens konsekvenser i Hamar kommune her:

På grunn av redusert bemanning i barnehagene i Hamar, er barnegruppene delt i to, slik at barna får være i barnehagen annenhver dag.

SFO ved alle barneskolene er helt eller delvis stengt:

SFO i Hamar

HAMAR KOMMUNE

SFO stenger helt:

Ingeberg skole

Lovisenberg skole

Prestrud skole

Ridabu skole

SFO har kun åpent for 1. trinns-elever:

Greveløkka skole

Lunden skole

Rollsløkken skole

Solvang skole

Storhamar skole

Gjøvik kommune

I Gjøvik kommune er over 400 ansatte i streik. Nå stenges alle skolene utenom Fredheim skole fra onsdag.

Østre Toten kommune

I Østre Toten blir flere skoler stengt nå, på grunn av manglende renhold. I tillegg permitteres 60 ansatte i barnehagene, fordi barnehagene er stengt.

Streik i Østre Toten

ØSTRE TOTEN KOMMUNE:

SFO stenger helt:

Alle SFOer med unntak av morgentilbudet på Kapp skole stenger.

Barnehager:

Fagerhøy og Smeby barnehage vurderes helt stengt.

Resterende barnehager vil ha redusert tilbud.

Sel kommune

Også i Sel kommune stenger flere skoler på grunn av manglende renhold nå.

Streik i Sel kommune

SEL KOMMUNE:

SFO stenger helt:

Sel

Otta

Heidal

Barnehagene:

Begrenset åpningstid fra 10.00 - 14.00, men kun for barn som har fylt 3 år pr. 1.6.10.

Pleie og omsorg:

Det er søkt om dispensasjon for i alt seks ansatte

Annet:

Svømmehallene i Otta og Heidal stenges.

Garderobene i Ottahallen, Heidalshallen og Otta kulturhus stenges.

Søndre Land kommune

I Søndre Land stenger også skoler.

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune informerer ikke konkret om hvordan streiken rammer, bare hvilke skoler og barnehager som blir berørt.

Se informasjon om streiken i Lillehammer kommune her:

Åsnes kommune

I Åsnes vurderes det daglig om skoler må stenges fordi renholderne er i streik. Ingen skoler blir stengt mandag eller tirsdag, men kanskje fra onsdag 9. juni.

Sør-Odal kommune

I Sør-Odal kommune rammer streiken på ulikt vis. En skole stenges fra tirsdag. Andres skoler kan bli stengt. Foreldrene får direkte informasjon.

Flere saker fra Innlandet