Disse elevene har størst sjans i landet til å fullføre skolen

ELVERUM (NRK): Hedmark er best i landet på å få elever på videregående til å fullføre og bestå et skoleår. Oslo er dårligst.

Julie Ekeberg og Emil Framnes Voldmo

BEST I LANDET: Julie og Emil er opptatte av at alle skal trives på skolen. Derfor lager de adventskalender med kos og hygge i førjulstida.

Foto: Anne Næsheim / NRK

På Elverum videregående skole sitter Julie Ekeberg (18) og Emil Framnes Voldmo (16) og planlegger hva som skal skje i skolens adventskalender de neste dagene.

– I morgen blir det Luciatog og senere skal vi ha klemmedag, sier Julie.

Adventskalenderen er populær blant elevene, og gjør det artigere å være på skolen, mener de to.

Og elevene som går her har større sjans for å fullføre og bestå ett skoleår enn andre steder i landet. Det viser tall som Utdanningsdirektoratet la frem torsdag.

Grafene under viser hvor gode skolene er på fylkesnivå. Null er landsgjennomsnittet.

Hedmark på topp og Oslo på bunn

Jan Tore Sanner

KUNNSKAPSMINISTER: Jan Tore Sanner vil vite hvorfor noen skoler lykkes bedre enn andre med å få elevene til å fullføre.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hvert år måles de videregående skolene i landet på hvor gode de er.

Skolebidragsindikatoren, som ble lagt frem i dag, gir en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater.

Den viser at Hedmark er best i landet på å få elever til å bestå og fullføre ett skoleår. På andreplass kommer Møre og Romsdal. Hordaland og Oslo gjør det dårligst, med Oslo på bunn.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier det er store forskjeller mellom skolene og nå vil han finne ut hvorfor det er sånn.

– Det er et politisk ansvar å løfte skolene som henger etter, sier Sanner.

Nå har regjeringen satt ned en ekspertgruppe som skal analysere resultatene.

Fra verst til best

Tore Gregersen

FORNØYD: Skolesjef Tore Gregersen gleder seg over resultatet for Hedmark.

Foto: Anne Næsheim

Hedmark var i mange år det fylket som slet mest med at ungdom droppa ut av videregående skole. Nå er de best.

– Det er kjempeviktig å lykkes med dette. Å klare seg på skolen er avgjørende for å få seg jobb og et godt liv, sier fylkessjef for utdanning i Hedmark Tore Gregersen.

Han mener suksessen ligger i å satse på etterutdanning av lærere og ha undervisning på elevenes premisser.

Hvert år siden 2010 har de videregående skolene i Hedmark fått 600 flere elever til å fullføre å bestå et skoleår.

Les også: Alex droppet ut av skolen – men så fikk han en SMS

Kritisk til målingene

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

SKEPTISK: Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener målingene ikke gir et riktig bilde av hvor godt skolene lykkes.

Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

Skolebidragsindikatoren måler de videregående skolene på tre områder. Hvor gode de er på å:

  • Løfte elevene faglig
  • Få elever til å fullføre å bestå ett skoleår
  • Holde på elevene så de ikke slutter

De videregående skolene i Oslo og Akershus er best på å løfte elevene faglig. Men er blant de dårligste på å få elever til å komme gjennom et skoleår med bestått i alle fag.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener målingen er nyttige for skolene, slik at de kan bli bedre.

Men Utdanningsforbundet er skeptiske og mener forskjellene ikke er så store som man kan få innrykk av.

Leder i forbundet Steffen Handal peker på at 9 av 10 skoler bidrar likt eller over landsgjennomsnittet i å få elevene til å bestå.

Han har liten tro på at en gruppe med regjeringsoppnevnte eksperter vil løse utfordringen med å få flere elever til å fullføre et skoleløp.

– Det vi trenger er skoler, skoleledere og lærere som finner svar sammen. Eksperter som sitter i Oslo og ser på statistikk vil ikke kjenne de faktiske forholdene på skolen eller elevene lærerne jobber med, sier Handal.