Skogeierforbundet føler seg sviktet av regjeringen

Skogeierforbundet krever tiltak fra regjeringen etter at Norge har mistet halvparten av arbeidsplassene i treforedlingsindustrien. Landbruksminister Jon Georg Dale forstår ikke kritikken.

Skogsarbeid

HOGST: Det hogges mer tømmer enn noen gang i Norge, men mye blir eksportert til utlandet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det burde være rasjonelt både for skogeiere og for samfunnet å tilrettelegge for industrien i Norge, som ville ha gitt flere arbeidsplasser og økt verdiskapning, i tillegg til å øke verdien av skogen, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeiernes landsforbund til Nationen.

Antall arbeidsplasser i industrien har blitt halvert fra 5.000 i 2005 til om lag 2.500 ved utgangen av 2015. Hovedårsaken er nedleggelser i industrien.

Mer eksport

Lahnstein sier regjeringen ikke har fulgt opp regjeringsplattformen fra 2013, der det het at regjeringen vil «søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål.»

Erik Lahnstein

KRITISK: Erik Lahnstein mener verdiskapningen i skogen bør stimuleres.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– For å kompensere for bortfall av nasjonal industri, eksporterer vi mer. Vi har blitt en råvareeksportør, spesielt til Sverige, sier Lahnstein.

– Den relative prisen på norsk massevirke og flis er nå lavere enn den har vært. Vi betaler en høy pris for å ikke ha innenlandsk industri, sier han til Nationen.

– Betydelig satsing

Landbruksminister Jon Georg Dale kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Lahnstein og skogeierne.

– Denne regjeringen har bidratt betydelig for å legge til rette for et lønnsomt skogbruk. Satsing på tømmerkaier langs kysten har økt med 100 prosent, opprusting av veier og infrastruktur i skogen har økt med 80 prosent og vi har tillatt tyngre tømmertransport på veiene. I tillegg har vi foretatt betydelige skatte- og avgiftslettelser, sier Dale til NRK.

Landbruksminister Jon Georg Dale

UFORSTÅENDE: Jon Georg Dale mener regjeringen har gjort mye for skogindustrien allerede.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vil ha industrien tilbake

Han slår fast at regjeringen vil satse videre på skogsektoren. Til høsten kommer stortingsmeldingen om skog- og trenæringen, der regjeringen vil skissere opp fremtidens skogbruk. Dale legger ikke skjul på at han vil se Norge som en skogindustrinasjon om noen år. Men det forutsetter at satsingen er lønnsom.

– For å få opp lønnsomheten i skognæringa har vi startet i primærleddet og regner med å se effekten over i industrien over tid. Jeg vet at det er flere som lukter på muligheten for å starte opp treforedlingsindustri i Norge. Og jeg tror det vil være store muligheter for å ta bygge opp igjen denne delen av norsk industri, sier Dale.

Salget av norsk tømmer økte fra fra 8,9 millioner kubikkmeter i 2013, til 10,1 i 2015. Prisene har gått ned med 5,3 prosent mellom 2. kvartal 2016 og 2. kvartal 2015 og 9,8 prosent i forhold til 4. kvartal, viser tall hentet inn fra SSB.