Betaler millioner for ubenytta skogsområde: – Jeg gremmes

EIDSKOG (NRK): Kommunen drømte om flyplass, det endte med et millionsluk. Ordføreren fra 80-tallet angrer.

Kåre Delviken

ANGRER: Kåre Delviken satt som ordfører i Eidskog fra 1984 til 1999. Han var med på å gå inn på leieavtalen for skogsområdet.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Jeg har gremmet meg over avtalen flere ganger i årene etterpå. Det hjelper ikke å gråte over spilt melk, men jeg skulle gjerne vært den foruten, sier Kåre Delviken, tidligere ordfører i Eidskog.

Skogen som de betaler flere millioner for leieavtale

IKKE I BRUK: Totalt vil det koste 12,2 millioner for kommunen hvis de ikke kommer ut av leieavtalen.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Flyplassdrøm

I 1986 fikk politikerne i Eidskog kommune en idé om å bygge en flyplass i nærheten av svenskegrensen. Tre grunneiere inngikk avtale med kommunen om utleie av skogsarealer.

Avtalen ble undertegnet i 1987 med 80 års varighet og en total leiekostnad på 12,2 millioner kroner. Årlig betaler kommunen rundt 115 000 kroner i leie for skogen.

Området kommunen leier, er på rundt 100 mål.

Grunnen til at kommunen ønsket flyplass var fordi den skulle bli en pådriver for næringsutvikling i området. I tillegg ville det være praktisk med en flyplass nær tollvesenet.

Lokal entusiasme for fly var også en del av bakgrunnen.

– Det var populært med småfly den gangen og en av medlemmene i formannskapet hadde flysertifikatet, sier Delviken.

Men – flyplassen ble aldri noe av.

En av grunnene var at en fjerde grunneier ikke ville leie eller selge sin del.

– Det var også problemer med jernbanen, de ville ikke ha mer trafikk, forteller den tidligere ordføreren.

Bilde av grensen mellom Eidskog kommune og Sverige.

PÅ GRENSEN: Flyplassen skulle ligge rett ved siden av tollstasjonen.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Enden på visa er at kommunen har betalt leie i 32 år for en skog som ikke brukes.

Det var Kommunal Rapport som omtalte saken først.

Nåværende ordfører: – Vi har fått konsekvensene

Nåværende ordfører, Kamilla Thue, er ikke fornøyd med leieavtalen.

– Det var en optimisme i 1986 som vi må bære konsekvensene av, siden vi betaler en årlig festeavgift på 110 000–120 000 kroner, forteller hun.

Thue sier at det ikke ødelegger kommuneøkonomien, men at det ikke er noe de ønsker fordi avtalen vil vare i 50 år til.

– Vi har satt i gang en prosess for å komme oss ut, enten for å få nedjustert leiebeløpet eller se på annen type bruk av området. Det er sure penger som vi veldig gjerne skulle beholdt til andre formål i kommunen.

Ordfører Kamilla Thue

SURE PENGER: Nåværende ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, skulle gjerne brukt pengene på andre formål.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Forsøkt å finne alternativ bruk

Saken har vært oppe flere ganger de siste 30 årene, uten noen løsning.

– Vi har forsøkt å finne en alternativ bruk av området, sier Thue.

I saksdokumentene kommer det fram at kommunen i 1995 og i fjor forsøkte å få kontraktene opphevet. Så langt har ikke grunneierne akseptert tilbudene.

– Grunneierne har en oppfatning om at det er en bindende festekontrakt, og de forholder seg til det. Kommunen har jo også betalt årlig til dem, sier advokaten til de tre grunneierne, Jan Erik Myrvold.

Hva kan kommunen gjøre for å komme seg ut av avtalen?

– Det har jeg ingen formening om, men de må holde seg til kontrakten. De får komme med et tilbud ut fra det, som jeg formidler videre og drøfter med grunneierne.