Hopp til innhold

Skjøt tre villrein med ett skudd

En jeger skjøt inn i en flokk villrein og traff tre dyr. Nå må han betale en bot på 5000 kroner.

Villrein i Reinheimen

Illustrasjonsfoto.

Foto: Tore Andestad

En av de verste historiene etter årets villreinjakt kommer fra Skjåk, der en jeger i høst skjøt tre villrein med ett skudd. Dette skjedde i Heggebottflya i Ottadalen landskapsvernområde. Jegeren skjøt inn i en flokk, og det er ikke tillatt. Derfor ble han politianmeldt og har fått et forelegg på 5.000 kroner som han har akseptert, sier oppsynsmann Espen Bø i Statens naturoppsyn til NTB.

Trolig blir det en stund før denne jegeren kan gå på reinjakt igjen. Inhuman jaktutøvelse blir nøye påpasset av naturoppsynet blant, jegere kalt jaktpolitiet, som følger villreinjakta i alle områder.

Ansvarsfulle jegere

Bø kan fortelle at årets villreinjakt, som nå stort sett er slutt, har gått fint for seg i hans område av Reinheimen og Breheimen. Jegerne har i stor grad vært forsiktige og ansvarsfulle. Vi har bare hatt to saker som er meldt til politiet i år. I tillegg til jegeren som skjøt inn i flokken ble det politianmeldelse for en jeger som skjøt flere skudd på 180 meters hold og mer mot en villrein i bevegelse, og mot en usikker bakgrunn. Denne saken er foreløpig ikke avgjort.

I Ottadalen var det gitt 800 fellingsløyver på villrein i år. Bø har foreløpig ikke nøyaktige avskytingstall, men regner med at fellingsprosenten i området ligger på rundt 70 prosent av kvoten.

Ingen katastrofevarsler


Rådgiver Johan Danielsen i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier til NTB at inntrykket foreløpig er at det har vært en jakt på det jevne. I alle fall har det ikke kommet noen katastrofevarsler om lange perioder med tåke og andre forhold som har ødelagt veldig mye for årets villreinjakt.

Villreinbestanden reguleres i stor grad ved jakt. I fjor ble det skutt 5.155 villrein under jakta, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvoten i fjor var på 9.380 dyr, som gir en fellingsprosent på 55. Danielsen sier at fellingsprosenten varierer mye fra område til område, og ligger gjerne mellom 40 og 80 prosent. Hardangervidda, som er landets største villreinområde, hadde i fjor en fellingsprosent på 44.

Hardangervidda


Mens det på 1990-tallet årlig ble skutt mellom 3.000 og 4.000 villrein på Hardangervidda, var fellingstallet i fjor bare 667 dyr, ettersom man fortsatt er inne i en periode med oppbygging til en større bestand. Danielsen sier at bestanden på Hardangervidda vinteren 2008-2009 var på 8-9.000 villrein. Bestanden er sannsynligvis fortsatt godt innenfor det lavbeitene tåler.

Forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda gjennomføres i dag i stor grad av rettighetshaverne og er i gode hender. Det jobbes godt og planmessig med forvaltningen der og i andre områder, sier Danielsen.