Skjærefelling endte med bot på flere tusen kroner

Henry Aaseth fra Elverum som drepte ei skjære med rottefelle er dømt til å betale et forelegg på 10 000 kroner. Dette er 8 000 kroner lavere enn aktors påstand.

Skjære drept med rottefelle

SKJÆRE I ROTTEFELLA: Henry Aaseth tok denne skjæra i ei rottefelle. Det mener politiet er brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

Foto: NOAH - for dyrs rettigheter

– Jeg synes dette gikk dårlig, og jeg er skuffet. Jeg føler ikke at jeg er en lovbryter, sier Henry Aaseth, etter at han har fått lest opp dommen mot seg i Sør-Østerdal tingrett.

Han er i tillegg idømt saksomkostninger på 3 000 kroner. Sjøl om forelegget er lavere enn det han først fikk, er han ikke fornøyd.

– Jeg ble ikke frikjent, og det var det vi gikk for. Jeg har bedt om betenkningstid, og da har jeg 14 dager på meg å bestemme meg for om jeg anker eller ikke, sier Aaseth som nå skal gå igjennom dommen med sin advokat.

– Følbar reaksjon

Henry Aaseth

TINGRETTEN: Henry Aaseth i retten med sin forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I dommen fra Sør-Østerdal tingrett står det at loven ikke skiller mellom størrelsen på dyret eller om det er snakk om tamme eller ville dyr, og at alle dyr dermed har samme vern.

Tingretten mener at dette synet ikke deles av enkelte miljøer, og at det dermed er viktig med allmennpreventive hensyn og at det må gis en følbar straffereaksjon.

Retten mener at Aaseth ikke har kunnet påvise at han har vært utsatt for skade av vesentlig økonomisk betydning, slik han sa under rettssaken.

Aaseth forklarte at cirka 15 skjærer hadde gjort skade på åkeren hans, og retten mener dermed at skaden som den ene skjæra han drepte påførte åkeren ikke er av vesentlig økonomisk betydning.

Retten synes også at Aaseth har gjort for lite for å forsøke å forhindre at skjærene tok jordbærene.

Henning Klauseie er aktor i denne saken. Han er fornøyd med dommen.

– Dommen viser at den lovforståelsen som påtalemyndigheten la til grunn, nemlig at det er straffbart å bruke en rottefelle for å fange en skjære er riktig.

Klauseie ville opprinnelig ha boten på 18 000 kroner, men virker å kunne leve med 10 000 kroner.

– Det er fortsatt en relativ kraftig bot, så vet vi at Aaseth må dekke sine egne kostnader til advokat, sier han.

NOAH fornøyd med dommen

Leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, mener tingrettens vurderinger av saken er fornuftige og viktige.

Oganisasjonen er blant annet fornøyd med at retten understreker at «hvilken grad av sympati dyret måtte ha hos mennesker» ikke er avgjørende i forhold til dyrets rettslige vern.

– Dette er svært viktig fordi noen synes å tro at de kan gjøre hva de vil mot dyr bare de definerer dem skom «skadedyr», sier Siri Martinsen i en kommentar til dommen.

Mente bota var for høy

Saken startet i fjor sommer da Henry Aaseth fikk nok av skjærene som forsynte seg av jordbærene i hagen hans. Han satte opp ei rottefelle, og etter kort tid gikk ei skjære i fella.

Han hengte den opp for å skremme bort de andre skjærene. Dette så en jurist i NOAH – for dyrs rettigheter, og anmeldte saken.

Det endte med et forelegg på 15 000 kroner for brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven, fordi rottefeller er ment for rotter, ikke fugler, og skjæra ble drept utenfor jaktsesongen.

Aaseth syntes bota var altfor høy, og nektet å betale den, dermed endte saken i retten. Han har fått veldig mye tilbakemeldinger fra folk etter at saken ble kjent i media tidligere i år.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Det er helt utrolig hvordan folk engasjerer seg.