Skibladner trues av kutt i statsbudsjettet

Kutt av en post i statsbudsjettet truer driften av Skibladner og rundt 250 andre historiske fartøy i norske fjorder og innsjøer.

Skibladner

Sesongen for Skibladner er for lengst over, Mjøsas hvite svane ligger i mjøskanten på Gjøvik og venter på en ny vår. Hun aner ingenting om endringene i postene på statsbudsjettet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

For å spare inn sju millioner kroner årlig er en ordning for refusjon av blant annet co2- og el-avgift for verneverdige fartøy, tekniske- og industrielle kulturminner og museumsjernbaner tatt bort fra statsbudsjettet.

Refusjonen har betydd viktige penger i kassa og mange fortviler - blant annet ombord på verdens eldste hjuldamper i rutetrafikk - Skibladner.

Jeg pleier å si at Skibladner har kraft i seg til å seile i femti år til, men det blir vanskeligere og vanskeligere.

Direksjonsformann i Oplandske Dampskipselskap, Bjørn Blichfeldt.

Sesongen for Skibladner er for lengst over, Mjøsas hvite svane ligger i mjøskanten på Gjøvik og venter på en ny vår. Hun aner ingenting om endringer av poster på statsbudsjettet, men Blichfeldt er en av dem som bekymrer seg på hennes vegne.

– Hvis dette blir gjennomført vil det bety at vi vil miste et sted mellom 250 og 300.000 kroner årlig. Og det er dramatisk, sier Blichfeldt.

Skulle sikre drift av 250 fartøy

I mange år har norske verneverdige fartøy fått refundert co2- og elavgift, en ordning som har vært med å sikre driften av rundt 250 fartøy.

Da forrige finansminister Sigbjørn Johnsen la fram sitt siste budsjett hadde denne ordningen blitt strøket og lagt inn som en egen post under Miljøverndepartementet, for å gjøre det hele enklere å administrere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Direksjonsformann i Oplandske Dampskipselskap, Bjørn Blichfeldt.

Direksjonsformann i Oplandske Dampskipselskap, Bjørn Blichfeldt, er bekymret for Skibladner.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Men da Siv Jensen la fram sitt første budsjett, var posten fjernet, uten at den opprinnelige ordningen var lagt inn igjen.

– Slik vi ser det må det være en eller annen form for glipp, sier Jan Welde, styreleder i Norsk forening for fartøyvern.

Denne foreningen organiserer ca 150 av de berørte fartøyene. Welde og resten av foreninga har siden statsbudsjettet ble lagt fram jobba med å nå fram til politikerne og ikke minst å skape lokalt engasjement.

– Ofte har man mer tyngde når man refererer til et lokalt fartøy, derfor er lokalt engasjement rundt hvert enkelt fartøy viktig, sier Welde.

Flytende museer

Skibladner og alle de andre berørte fartøyene i norske farvann er som flytende museer å regne - en viktig del av den norske kulturarven.

Det har vært en nasjonal enighet om at den flytende delen av vår kulturarv skal taes vare på.

Sverre Nordmo, rådgiver hos Riksantikvaren.

Også han ser at mange av fartøyene kan få problemer med driften dersom ordningen forsvinner. Han forklarer at Riksantikvaren ikke har penger til historiske fartøy. Mye av driften rundt slike fartøy baserer seg tvert i mot på frivillig arbeid.

– Men man skal selge mye vafler og syltetøy for å hente inn de tapte pengene, sier Welde i Norsk forening for fartøyvern.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skibladner

De gamle skipene er ifølge Riksantikvaren å regne som flytende museer.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Miljøverndepartementet: Mulig penger til private eiere av kulturminner

Miljøverndepartementet sier at fartøyet som forurenser, altså i dette tilfellet Skibladner, må betale forurensningen selv. Dermed vil de ikke gjeninnføre ordningen med refusjon av co2 og el-avgiften for historiske fartøyer.

– Det er flere hensyn å balansere. Vi holder på med en klimadugnad, og det vil si at den som forurenser må betale. Samtidig har vi flere poster på budsjettet som går til fartøyvern og bevaring av skip, sier rådgiver Jens Holte i Miljøverndepartementet.

Han sier at regjeringen vil bedre vilkårene for de private eiere av kulturminner. Dette vil mest sannsynlig skje fra 2015.

– Dette er ikke gjennomførbart på tre uker, men det står i plattformen til Solberg-regjeringen at vilkårene for private kulturminneeiere skal styrkes, sier han.