Hopp til innhold

Skattemyndighetene åpner for at «koronasprit» kan bli billigere

Skatteetaten gjorde rensesprit 15-dobbelt så dyr over natta. Etter at Arcus anka vedtaket åpner de nå for at livsviktig desinfeksjonssprit ikke skal koste like mye som polsprit.

Kanne med sprit til desinfisering med advarsel om at innholdet ikke må drikkes.

MERKET: Spriten som Arcus leverte til blant annet apotek og nødetater under koronautbruddet i mars, var merket som ikke drikkbar.

Foto: Per Bjorkum, Arcus / Per Bjorkum

Nødetatene, helsesektoren og en rekke bedrifter fikk et akutt behov for sprit til desinfeksjon da koronautbruddet var et faktum i mars.

Spritprodusenten Arcus ble redningen.

De kastet seg rundt og leverte 28.000 liter sprit til 45 kunder over hele landet i noen hektiske uker.

Men da regningen kom, fikk kundene sjokk. Skatteetaten hadde plusset på vanlig alkoholavgift, som om det var drikkesprit de hadde kjøpt.

Det kunne avfallsbransjen.no fortelle.

Kostbare dråper

Arcus holdt med kundene sine, men skattemyndighetene var ikke til å rokke. Men nå holder de døra på gløtt.

Det gir håp til de som trenger spriten for å gjøre jobben sin smittevennlig.

– Jeg må si jeg ble noe overrasket, da jeg så sluttregningen på spriten tidlig i høst, sier Bjørn Rosenberg i Østlandet Gjenvinning på Hamar.

OVERRASKET; Administrerende direktør Bjørn Rosenberg i Østlandske Gjenvinning var overrasket over den høyre regninga på sprit til desinfisering.

OVERRASKET: Daglig leder i Østlandet Gjenvinning, Bjørn Rosenberg.

Foto: Østlandske Gjenvinning

De henter spesialavfall og smittefarlig avfall fra sykehusene i Innlandet og er pålagt å desinfisere bilene med sprit mellom hvert oppdrag.

Så i mars sikret de seg 50 liter sprit fra Arcus.

Opprinnelig pris var 2.500 kroner. Det endte med en regning på 37.000 kroner da alkoholavgiften ble lagt til.

– Regningen er betalt, men vi har søkt Arcus om å få tilbakebetalt alkoholavgiften, sier Bjørn Rosenberg.

Og det ønsker Arcus å gjøre, men har altså hittil fått avslag av skattemyndighetene.

Per Bjørkum, kommunikasjonssjef hos Arcus.

UNNTAK: Kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum, mener Skatteetaten bør gjøre unntak.

Foto: Eivind Røhne

– Vi anket avslaget i forrige uke, men har foreløpig ikke hørt noe fra Skatteetaten, sier kommunikasjonsdirektør Per Bjørkum.

– Har tiltro til at Skattedirektoratet vil vurdere alle sider

Finansminister Jan Tore Sanner vil ikke overstyre skatteetaten, men er likevel klar på at skatten bør fjernes.

I Stortingets spørretime svarte han at en ekstraordinær situasjon som koronaen gir muligheter for unntak.

– Det finnes mange eksempler på at myndighetene har tatt hensyn til denne ekstraordinære situasjonen i anvendelsen av ulike regler, også på skatte- og avgiftsområdet. Jeg har tiltro til at Skattedirektoratet vil vurdere alle sakens sider ved den videre behandlingen av saken, sa Sanner.

Plastkanner med sprit.

28.000 LITER: Arcus leverte sprit til bedrifter over hele landet da koronautbruddet kom.

Foto: Per Bjorkum, Arcus / Per Bjorkum

Skatteetaten er forsiktige med å kommentere saken, siden de har anken fra Arcus til behandling.

Men seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter innrømmer at det finnes unntakshjemler i regelverket.

– På generelt grunnlag kan vi si at en vurdering av dispensasjonshjemmelen som finnes i det aktuelle regelverket vil være aktuelt i slike tilfeller, slik at vi kan se denne type saker i lys av en ekstraordinære situasjon, som når vi blir rammet av en pandemi.

Skatteetaten er altså klare på at de kan gi unntak, men vet ennå ikke når de avgjør anken fra Arcus.