Nå kommer el-snøskuteren for fullt: – Støy- og utslippsdebatten kan legges død

MONTREAL, CANADA (NRK): Importøren mener debatten om støy og utslipp nå er over, men kjøretøyet skaper ny strid i Norge.

Elskutere på demo i Canada.

STILLEGÅENDE: Importørene av den nye eldrevne snøskuteren mener at debatten om støy nå nærmest kan legges død. Her fra visning av el-snøskutere av merket Taiga, i Canada.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er spesielt å kjøre lydløst når du har kjørt totakter og firetakter hele livet ditt, ler Ståle Sømåen. Han er medeier og salgssjef i Østlandet Motorservice på Drevsjø.

Han og broren Gunnar Birkenfeldt skal importere el-snøskutere til Norge, og tror den vil representere noe like revolusjonerende som elbilen.

Men er det greit å kjøre snøskuter hvor du vil, så lenge den ikke bråker og slipper ut eksos?

Ole Hoelseth, turistvert på Rondane Høyfjellshotell i Sel.
Samuel Bruneau. Co Founder at Taiga Motors, Montreal, Canada.

HAR BESTILT: Ole T. Hoelseth, turistvert på Rondane høyfjellshotell, har allerede bestilt en el-skuter. Her sammen med Samuel Bruneau ved Taiga Motors, Montreal, Canada.

Foto: Even Lusæter / NRK

Debatt om støy og utslipp

Snøskutere har i en årrekke vært en kilde til debatt her i landet. Det har vært bred enighet om at nyttekjøring er greit, som i reinsdrift og i reiselivet.

Ren fornøyelseskjøring derimot, har vært et stridspunkt.

For: Skal det være lov å dure innover vidda eller fjellet på en motordrevet maskin, kun fordi man har lyst?

Hovedargumentene mot, har vært støy, utslipp av eksos, og generell forstyrrelse av dyreliv og ro og fred i naturen. I tillegg har det vært mange skredulykker blant snøskuterkjørere, og ulykker hvor fører har drukket alkohol.

Snøskuterkjørerne mener på sin side de driver med friluftsliv, like mye som de som opplever naturen med ski på beina.

Ladestasjon for el-skuter

LADESTASJON: El-snøskuteren lades på samme måte som en elbil. Her er ladestasjonen på testsenteret i Canada.

Foto: Even Lusæter / NRK

Slutt på støy

En lovendring i 2015 åpnet for at kommunene kunne opprette egne skuterløyper. En rekke kommuner har lagt til rette for dette.

Kommuner som har etablert snøscooterløyper

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Åsnes

Vinje

Hægebostad

Åfjord

Vefsn

Bardu

Våler

Holtålen

Grane

Målselv

Trysil

Selbu

Hattfjelldal

Lenvik

Rendalen

Tydal

Hemnes

Vadsø

Engerdal

Meråker

Rana

Porsanger

Snåsa

Fauske

Alta

Lierne

Tana

Røyrvik

Namsskogan

Grong

Kommuner som pr. mai 2019 opplyste å være i prosess: Stor-Elvdal, Nord-Fron, Nore- og Uvdal, Fyresdal, Surnadal, Høylandet, Nærøy, Rindal. Leirfjord, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørreisa og Balsfjord. Merk at kommuner i Troms og Finnmark kan ha snøskuterløyper selv om de ikke er på lista. Dette fordi Nord-Troms og Finnmark hadde en særordning frem til 2015. Særordningen gjelder ved siden av de nye reglene som kom i 2015 i en overgangsperiode på seks år, dvs. frem til 2021.

Snøskuter

EGNE LØYPER: Fra 2015 har det vært mulig for kommunene og opprette egne snøskuterløyper. Løypene kan ikke legges til vernede områder og i nasjonale villreinområder. Kommunene må også vurdere konsekvensene for reindrift og spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Sømåen i Østlandet Motorservice sier at mye av debatten har dreid seg om støy, og mener at den debatten nå kan legges død.

– For løypenettet i Engerdal for eksempel, vil dette bli perfekt. Ingen støyplage lenger, sier han.

Han mener elskuteren som har en rekkevidde på ti mil vil bli særlig populær for familier og folk som vil ut på tur.

Ønsker ikke frislipp

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, hilser el-snøskuteren velkommen. Hun mener det er flott med elektriske kjøretøyer framfor kjøretøy med fossilt brennstoff.

Samtidig mener hun at den ikke endrer på reglene for snøskuterkjøring.

– Utfordringen kommer jo hvis man ønsker å kjøre el-skuter der man ikke har lov til å kjøre i dag, sier hun.

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i klima- og miljødepartementet

BRA MED EL: Maren Hersleth Holsen (V) hilser el-skuteren velkommen, men ønsker ikke å utvide tilgangen til bruk av skuter.

Foto: Even Lusæter / NRK

Hun sier at det er en god utvikling med tanke på utslipp og støy. Samtidig presiserer hun at det ikke bare er derfor man har det regelverket man har i dag.

Hun mener at med en skuter, selv om den er elektrisk, så vil man komme lenger inn i naturen.

Den vil også være et forstyrrende element, selv om den er tilnærmet lydløs.

– Dette gjelder både for fugle- og dyreliv og for mennesker som oppsøker roen i naturen, presiserer hun.

Hun får støtte av styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Per Hanasand. DNT har i lang tid engasjert seg mot snøskuterkjøring.

Hanasand mener det er bra å erstatte bensin med strøm, men at skuterkjøring på ingen måte bør slippes «fri».

– Skuterne har stor rekkevidde, og vil forstyrre dyrelivet. Det at den er lydløs kan faktisk gjøre den mer forstyrrende, for den da kan komme overraskende på både folk og dyr, sier Hanasand.

Frp ønsker prøveordning

Terje Halleland, miljøpolitisk talsmann i Frp, mener en eldrevet snøskuter kan endre på ordningen som er i dag. Han mener at det kan føre med seg en friere bruk av skuter.

– Vi må begynne med en prøveordning, og se hvordan dette kan fungere. Til slutt bør kommunene bestemme selv om de åpner opp for en friere bruk, sier han.

Terje Halleland, miljøpolitisk talsmann i Frp

ÅPEN: Terje Halleland, miljøpolitisk talsperson i Frp, mener elskuteren kan medføre en friere bruk av snøskuter i Norge.

Foto: Even Lusæter / NRK

Halleland mener folk i distriktene er klare for å kjøre mer skuter.

– Nå faller hovedargumentene med støy og utslipp bort, sier han.

Han mener at skuterkjøring er en annen måte å oppleve naturen på.

Han mener dette kan åpne for mer bruk av skuter, både innen fritidskjøring men også knyttet til reiseliv og turisme.