Hopp til innhold

Skal forske på skogsfugl og vindturbiner

Et forskerteam på Høgskolen i Innlandet har fått i oppdrag å se på hva slags konsekvenser vindkraftutbygging har på skogsfugl. Det skriver Høgskolen i Innlandet på sine nettsider.

I ti år skal Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes og Torfinn Jahren forske på Kjølberget vindkraftverk i Våler.

– Vi skal finne ut om turbinene utgjør et problem, og vi skal komme opp med mulige forslag til løsninger hvis det er et problem, forteller Jørnsøn Kvasnes.

Planen er å individmerke storfugl og orrfugl for å overvåke arealbruk, overlevelse og reproduksjon.

Prosjektet har en budsjettramme på mellom åtte og 10 millioner kroner. Oppdragsgiver er Austri Vind, som driver anlegget.

Arbeidet til de to forskerne starter opp umiddelbart.

Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune
Foto: Austri Vind