Sjukepleiere på sidelinja i sjukehusprosess

Da Sykehuset Innlandet jobbet med omstilling av sjukehusene i Hedmark og Oppland ble sjukepleiere utelatt fra både arbeidsgruppa og faggruppa som jobbet med saken.

Sjukepleiere på sidelinja i sjukehusprosess

-Merkelig, mener leder i sjukepleierforbundet i Oppland Thomas Lykken.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Det er merkelig at ledelsen ikke finner det nødvendig å sette inn ansatte med sykepleierutdannelse i en så viktig prosess, mener leder i Sjukepleierforbundet i Oppland, Thomas Lykken.

Fokus på legespesialister

Arbeidsgruppa som jobba med forslagene til hvordan sjukehusene i Hedmark og Oppland skal organiseres de nærmeste 10-15 årene besto av prosjektleder Ingerlise Ski og konsulentfirmaet Deloitte som bisto med legespesialister.

I tillegg satt fagdirektør Toril Kolås sammen en ekstern referansegruppe som besto av legespesialister fra andre deler av landet.

– Det er en svakhet ved rapporten at ikke sjukepleiere var representert i noen av de gruppene, mener leder av Sjukepleierforbundet i Hedmark, Bente Aaland.

Sjukepleiere på sidelinja i sjukehusprosess

Leder av sjukepleierforbundet i Hedmark Bente Aaland.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun viser til at sjukepleiere utgjør omlag 2500 av de ansatte ved Sykehuset Innlandet, og sitter på en kompetanse som er viktig i en så stor omstilling.

– Sjukepleiere er med pasienten hele tiden, dag og natt, og kjenner på kroppen hva tjenesten trenger, sier hun.

Ble brukt som referansegruppe

Prosjektleder Ingerlise Ski viser til at oppdraget til arbeidsgruppa var å lage modeller for spesialisthelsetjenesten og var avhengig av å ha legespesialister på plass. Men i tillegg til den eksterne referansegruppa, som besto av legespesialister, ble to interne referansegrupper involvert. Den ene var et medisinsk fagråd, den andre var helsefaglig råd som besto av sjukepleiere og en fysioterapeut.

– Gjennom de interne referansegruppene har vi fått veldig gode innspill fra fagsjukepleiere, sier Ingerlise Ski.

Hun sier tilbakemeldingene fra dem var viktig for hvordan de forskjellige modellene for de somatiske sjukehusene ble satt sammen.

Sjukepleiere jobber der de bor

I rapporten som ble lagt fram fredag er det pekt på utfordringen Sykehuset Innlandet har med rekruttering både av legespesialister og spesialsjukepleiere. Det er både et argument for å samle robuste fagmiljøer, men kan også være en utfordring knytta til flytting av funksjoner fra et sjukehus til et annet.

Bente Aaland sier at spesialsjukepleiere ofte jobber der de bor.

– Er spesialsjukepleiere mer stedbundne enn legespesialister?

– Leger har et mye lengre utdanningsløp og må velge tjenestesteder der de får utdanning. Sjukepleiere tar etterutdanning i en alder da de allerede har etablert seg, sier Bente Aaland.

Kostnader og høringsrunde

Styret i Sykehuset Innlandet får forslagene til omstilling på bordet i styremøtet på fredag. Det blir ikke tatt endelig avgjørelse da. For det er ikke regnet ut hva som blir kostnadene med de ulike alternativene. Det skal ikke bygges nytt sjukehus, i denne omgang, men flere av forslagene innebærer bygningsmessige endringer som vil koste penger.

Etter at kostnadene er regna ut, blir forslagene sendt ut på høring. Deretter må Sykehuset Innlandet avvente regjeringas Nasjonale helseplan neste høst før det tas endelig vedtak i saken.