Hopp til innhold

Sjukehuset lærer av bilindustrien

Sjukehuset Innlandet lar seg inspirere av bilindustrien for å finne nye og bedre måter å jobbe på.

LEAN-metoden

Leder for kirurgisk avdeling, Ellen Pettersen viser LEAN-metoden i praksis. Her er det system i skapene.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Lean-metoden ble utviklet av bilindustrien, nærmere bestemt Toyota, for å effektivisere driften. Og det viser seg at metoden kan være nyttig flere steder. Flere kommuner har allerede brukt metoden i flere år.

–Tar bort sløsing

Nå har også sykehus begynt å bruke Lean-metoden. En av de som er først ute i Hedmark og Oppland er kirurgisk avdeling ved Sykehuset i Lillehammer. Her er resultatet allerede merkbart.

– For ryggpasientene som vi startet med så har vi redusert ventetiden med 30 %. Nå har vi startet en pilot for å teste ut det samme for lårhalsbruddpasienten, forteller leder for kirurgisk avdeling, Ellen Pettersen.

Hun forteller at dette siste prosjektet går ut på at ambulansepersonalet tar pasienten rett til røntgen, og hjelper til å få tatt bildet før pasienten fraktes videre til post.

– Dette tar ca 20 minutter. Tidligere har denne pasientgruppa ofte blitt liggende i akuttmottaket og gjennomsnittstida har vært på 6 timer. Det er en voldsom forbedring, sier Pettersen.

Operasjonsbord

Lean-metoden skal gjøre arbeidet ved sjukehuset enklere.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Får støtte

Lean-metoden skal ta bort sløsing og det som er unyttig, og slik gjøre ting raskere og bedre. Snart skal den innføres som arbeidsmetode ved alle avdelinger ved sjukehuset i Lillehammer.

Pettersen sier at metoden har vært overraskende nyttig som for eksempel for å vise hvor det er dobbeltarbeid.

Sjukehuset har fått penger fra Innovasjon Norge for å teste ut metoden.


Flere saker fra Innlandet