Sjukehusenighet på Tynset

Etter mer enn 20 års diskusjon har politikerne i fjellregionen og sjukehusene på Tynset og Røros blitt enige om en felles løsning for spesialisthelsetjenesten i fjellregionen.

Politikere på Tynset sjukehus

Lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet sammen med helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget Thomas Breen, har holdt møte med ledelse og tillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet i dag.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det vil trygge både akutt-tilbudet og psykiatritilbudet til folk i fjellregionen.

– Dette er en sak som har versert ihvertfall over 20 år, hvor man har diskutert hvem som skal gjøre hva. Nå har man funnet en løsning som alle har gått for. Da er det om å gjøre at styret i Sjukehuset Innlandet og styret i St. Olavs Hospital vedtar dette ved første anledning, sier Thomas Breen, hedmarking og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– En milepæl

Thomas Breen (AP)

Thomas Breen (Ap) sier helsetilbudet i fjellregionen sikres gjennom forslaget.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Også sjukehusdirektør på T ynset, Svein Tronsmoen, mener forslaget fra fjellregionrådet er godt. Han sier rådet fikk i oppdrag av helseforetakene å komme med et forslag, og at det var full politisk enighet på tvers av fylkesgrensene om det forslaget som nå foreligger. Og det er en milepæl i seg selv, sier politiker Thomas Breen.

– Det bør styrene i helseforetakene ved å fullføre den planen som foreligger, sier Breen.

Forslaget om en samordning av sjukehustjenestene vil trygge akutttilbudet på Tynset, sier Thomas Breen.

– Dette vil trygge helsetilbudet til det beste for pasientene i fjellregionen, og sørge for gode helsetjenester faglig og økonomisk, sier Breen.

Forslaget fra fjellregionrådet skal behandles i styret i Sykehuset Innlandet og i styret for St. Olavs hospital i Trondheim til høsten.

Les også: