Hopp til innhold

Sjukefraværet kraftig ned

NAV i Hedmark skjerpet kravene til arbeidsgiver og den sjukemeldte. Det ga resultater. Utbetalingene gikk ned med nesten 40 millioner kroner siste kvartal. Det tilsvarer 70 årsverk.

Ledigheten kraftig ned

NAV-direktør Bjørn Lien er fornøyd med en kraftig nedgang i sjukefraværet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Nedgangen er størst i Hedmark, men i hele landet går sjukefraværet nå ned. Sjukefraværet i Norge ligger nå på 5,4 prosent, en nedgang på 1,6 prosent fra forrige kvartal.

Offensive

Etter åtte uker skal NAV inn og vurdere om en som er sjukemeldt fortsatt har krav på 100 prosent med sjukepenger. Før den tid er det bare en sak mellom arbeidsgiveren, den sjukemeldte og legen.

NAV-direktør Bjørn Lien i Hedmark innrømmer at de ikke var så nøye på å gå inn tidligere. Men fra den 1.april i år gikk de mye tyngre inn og krever nå mye mer aktivisering av den sjukemeldte.

– Vi startet da å ta aktivitetskravet mer alvorlig ved å si til den sjukemeldte og arbeidsgiveren at nå må dere begynne å finne aktiviteter på arbeidsplassene, sier Lien. NAV sendte brev til alle arbeidsgivere og leger.

– Vi var offensive og gikk også ut i media med at vi ville stramme inn, sier Lien.

Han sier at det er få av de som er langtidssjukemeldt som egentlig trenger å være 100 prosent sjukemeldte.

Her er tiltaket som får fleire tilbake i jobb

Frå 13 til 3,7 prosent i sjukefråvær

Tatt godt imot

Lien sier at innstramminga har blitt tatt godt imot.

– Mange av legene sier det er godt å ha NAV på laget når de skal si til den sjukemeldte at de bør prøve seg i noe arbeid igjen.

Arbeidsgiverne har sett at det finnes flere muligheter for tilrettelegging enn det de har trodd ,og at den sjukemeldte kommer raskere tilbake i jobb, om det er i 20 prosent eller 50 prosent.

Og offensiven har gitt resultater. Hedmark har vært blant fylkene i landet med de lengste sjukemeldingene, særlig innenfor psykiske lidelser og muskel og skjelett.

Disse to områdene var noe NAV spesielt ville gjøre noe med.

Størst nedgang i sjukefravær

Og offensiven har gitt resultater. Hedmark er det fylket i landet hvor sjukefraværet gikk mest ned i andre kvartal.

–Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Lien. Og den gode trenden fortsetter også i 3.kvartal.

– Utbetalingen gikk ned med 12 millioner kroner hver måned, sier Lien.

  • Sammenlignet med 3. kvartal i fjor har sjukefraværet gått ned med 9,5 prosent i Hedmark. Det tilsvarer mer enn 70 årsverk.
  • Også Oppland peker seg ut blant fylkene med den største nedgangen, med, 4,8 prosent.
  • Nedgangen er dobbelt så stor blant kvinner som hos menn.

– Det er ingen enkle forklaringer på hvorfor fraværet er høyere hos kvinner enn hos menn. Men vi vet at mange kvinner arbeider i helse - og omsorgsyrker, der det ofte er tungt arbeid, og dermed kan føre til et høyt sykefravær. I tillegg er det blitt pekt på at kvinners tradisjonelle familie- og omsorgsroller kan være noe av forklaringene på hvorfor det er forskjeller, avslutter Lien.

Lien lover å fortsette offensiven.

– Folk skal forvente at når de blir sjukemeldte i Hedmark, så er NAV tydelige på at det er aktivitet og arbeid vi ønsker tidlig i sjukemeldinga.

Godt arbeidsmiljø

Nina Stokke Tronsrud

HIAS, det interkommunale vann-avløp- og renovasjonsselskapet på Hedmarken, er en bedrift som har klart å holde et lavt sjukefravær. Bedriften ligger på et sjukefravær på rundt fire prosent, som er langt under landsgjennomsnittet.

Administrasjonssjef Nina Stokke Tronsrud sier at at bedriften først og fremst har fokus på jobben som gjøres hver dag.

– Vi fokuserer på et godt arbeidsmiljø og en god kultur. Vi mener at terskelen for å være borte fra jobb er større hvis det er et godt arbeidsmiljø, sier hun.

Bedriften har satset på en frisklivsprofil, tilrettelegging og kompetanse i alle ledd.

– Blant annet dekker vi treningsavgifter innen et visst beløp, og har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten, sier hun.

Flere saker fra Innlandet