Anmeldt etter blåbærplukking

Sju thailandske skogsbærplukkere ble onsdag pågrepet i Hedmark. Ifølge politiet bodde de under kummerlige forhold uten arbeidskontrakt eller lønn. Oppdragsgiveren er anmeldt.

De sju blir utvist fra Norge i to år. De hadde ikke arbeidstillatelse og hadde kun besøksvisum.

– Uten arbeidskontrakt

Ifølge seksjonsleder Silja Strømme i utlendingsenheten hos politiet i Innlandet har de sju oppholdt seg i landet fra juli. Oppdragsgiveren, en thailandsk kvinne, er anmeldt.

– Hun hadde ikke sørget for lønnsavtaler eller arbeidskontrakter for de sju, opplyser hun.

Ifølge Strømme har kvinnen erkjent forholdet. Politiet kjenner ikke til om bær har blitt solgt svart eller eventuelt omfang av dette.

– Det som gjør saken så alvorlig er at disse sju har blitt rekruttert av en kvinne med oppholdsrett som har skodd seg på de uten å ha gitt de arbeidskontrakt og samtidig unndratt seg skatteforpliktelser og svart inntekt fra disse, sier Strømme.

– Bodde kummerlig

Hun sier det er alvorlig at enkelte mennesker utnytter andre folk og ikke ivaretar dem slik de skal gjøre.

– Det undergraver også arbeidsmarkedet i Norge og utkonkurrerer lovlydige som betaler skatten sin og gjør ting på en ordentlig måte, sier hun.

Ifølge Strømme hadde de også dårlige boforhold.

– De bodde under svært dårlige forhold i campingvogn og vi kan ikke se at de har mottatt lønn eller andre sosiale ytelser. Så vedkommende som har rekruttert de har overtrådt utlendingslovens bestemmelser om ulovlig arbeidskraft og utnyttet mennesker i en sårbar situasjon.

Politiet vet ikke noe om bakgrunnen for hvorfor de sju kom til landet, og vet ikke noe om relasjonen mellom den anmeldte kvinnen og de sju.

Ifølge Strømme så er det ikke ofte politiet kommer bort i slike saker, men at etterretning og tips av og til avdekker slike saker.

De sju er utvist fra landet i to år, mens kvinnen altså er anmeldt.