Sivil ulydighet mot vindmøller

Medlemmer i Norges Miljøvernforbund la i dag kjetting rundt en steinknusemaskin som skal brukes i det forberedende arbeidet med vindmøller i Kjølberget i Våler. Organisasjonen mener de planlagte 13 vindmøllene vil gjøre stor skade på naturmiljøet.

Norges Miljøvernforbund ved steinknusemaskin i Kjølberget.
Foto: Privat