Siktet jeger på bjørnejakt

Tryslingen er siktet for ulovlig bjørnejakt og ble fratatt våpenet. I helgen deltok han på lovlig bjørnejakt.

En 32 år gammel mann fra Trysil som er siktet for å ha skutt en bjørn ulovlig i sommer, deltok i helgen under lisensjakt på en bjørn i Stor-Elvdal.

Søndag ettermiddag ble bjørnen felt av jaktlaget, hvor den siktede deltok som hundefører med våpen. Mannen ble fratatt våpenet under etterforskningen i sommer, men bar våpen lovlig i helgen.

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund, Bjørn Næss, mener dette er svært uheldig og at det rammer omdømmet til norske jegere.

Fortsatt under etterforskning

Tryslingen etterforskes fortsatt av politiet for sin rolle under tjuvjakten i sommer. Fem personer fra Trysil er tilsammen siktet i saken, og de fire andre har utpekt 32-åringen som skytteren. Tidligere i høst sa politiet til NRK at mannen hadde innrømmet at det var han som skjøt og drepte bjørnen ulovlig.

Det er usikkert når saken kommer opp for retten.

I begynnelsen av august felte det kommunale rovviltfellingslaget i Engerdal en hannbjørn på Kvitvola i Engerdal. Dette skjedde etter at det var gitt fellingstillatelse av fylkesmannen.

Jaktlaget har ikke offentliggjort hvem av medlemmene som felte dyret, men NRK vet at det var den siktede 32-åringen som skjøt også den bjørnen. Dette skjedde før politiet åpnet straffesak mot ham. Mannen har i ettertid blitt permittert fra rovviltfellingslaget i Engerdal.

Avbildet i avisen

I Østlendingen i dag figurerer den siktede jegeren på et bilde sammen med hele jaktlaget. Bildet viser bjørnen som ble felt under lovlig lisensjakt i helgen.

Norges jeger- og fiskerforbund reagerer sterkt på dette. Fylkeslederen mener mannen burde holde seg unna høyprofilert bjørnejakt, mens han er under politietterforskning, av hensyn til resten av jegerstanden.

Næss understreker allikevel at mannen er uskyldig inntil han eventuelt blir dømt i den kommende rettssaken.

- Jeg vil fortsatt jakte bjørn

NRK har i dag snakket med jegeren fra Trysil. Han vil ikke la seg intervjue på radio, og vil heller ikke kommentere kritikken fra Norges jeger- og fiskerforbund.

Tryslingen forteller allikevel at han fortsatt har full adgang til å drive lovlig jakt, selv om han er under etterforskning for krypskyting.

Politiet har beslaglagt rifla til mannen og våpenkortet, men jaktlisensen har han fortsatt i behold. Det er grunnen til at han har kunnet registrere seg som bjørnejeger denne høsten, og også delta med våpen.

Under bjørnejakten i helgen hadde den siktede fått lånt seg et våpen, men det hadde han full adgang til så lenge jaktlisensen er inntakt.

På spørsmål om han også vil fortsette å jakte bjørn til tross for kritikken fra jegerorganisasjonen, svarer mannen at han ikke ser noen grunn til noe annet.

Politiet reagerer

Etter det NRK kjenner til skapte det reaksjoner både i politiet og viltforvaltningen at 32-åringen ikke bare deltar aktivt på bjørnejakt, men at han også lar seg avbilde i avisen sammen med jaktlaget.

Politiadvokat Helge Eidsvaag som ledet etterforskningen mot mannen vil ikke kommentere saken utover å si at politiet har merket seg bildet i avisen.

DN vil ikke gripe inn

Det er direktoratet for naturforvaltning, DN, som utsteder jaktlisensen til norske jegere. Seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN, ble kjent med saken i dag, men vil ikke gjøre noe for å frata mannen jaktretten mens han er under etterforskning.

- Det er politiet som etterforsker, og det er domstolen som eventuelt må frata han jaktlisensen gjennom en dom, sier Vangen.