Sier politiet lot våpenskap stå åpent

Spesialenheten for politisaker har nå avhørt Svein Ove Nordsveen, som var tiltalt i saken om ulovlig ulvejakt. Spørsmålet er om politiet gjorde noe galt da de ransaket huset hans.

Svein Ove Nordsveen, Engerdal

Svein Ove Nordsveen har hele tiden hevdet at politiet opptrådte uforsvarlig da de lot nøkkelen bli stående i våpenskapet hjemme hos ham.

Foto: Privat

Politiet ransaket huset til Nordsveen i april 2014 i forbindelse med etterforskningen av ulovlig ulvejakt i Østerdalen.

Politiet hevder skapet sto ulåst med nøkkelen i, og sier de derfor etterlot det på samme måte da de dro. Huseier Svein Ove Nordsveen mener skapet var låst, og at politiet opptrådte uforsvarlig da de lot våpenskapet stå åpent.

Først dømt – så frifunnet

Svein Olav Nordsveen var tiltalt for brudd på våpenloven og for å ha forsøkt å skaffe to hunder til den ulovlige ulvejakta. Han ble dømt i Sør-Østerdal tingrett , men frifunnet i lagmannsretten .

– Med den følgen at lagmannsretten trekker politiets forklaring om hvor nøkkelen befant seg i tvil, sier Nordsveens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Saken endte så i Høyesterett, som satte frifinnelsen til side. Dermed må Nordsveen møte i lagmannsretten på nytt i slutten av mai. Der er striden om nøkkelen i våpenskapet ventet å bli et viktig tema igjen.

I avhør i forrige uke

Mejdell Jakobsen bekrefter at Svein Olav Nordsveen var i avhør hos Spesialenheten for politisaker om dette i forrige uke. Han tror også at det er Økokrim selv, som har initiert saken.

– Og hvis så er tilfelle syns jeg det er grunn til å berømme Økokrim for at de går seg selv etter i sømmene og vil ha avdekket om det er grunnlag for kritikk, eller om politiet har gjort jobben sin på en ryddig måte, sier han.

Han sier Nordsveen syntes det var bra å få gitt sin forklaring om nøkkelsaken til noen som var villige til å lytte.

Ingen kommentar

Økokrim vil ikke kommentere saken og henviser til Spesialenheten for politisaker.

Leder for etterforskningsavdelingen i Øst-Norge i Spesialenheten, Liv Øyen, sier de ikke vil kommentere saken og henviser til taushetsplikten.

Visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven, sier han er gjort kjent med at det har kommet en anmeldelse og hvis denne har kommet direkte til politiet så er den sendt videre til Spesialenheten. Da det gjelder spørsmål om husransakingen og nøkkelen til våpenskapet er det et bevistema han ikke kan kommentere.

Flere saker fra Innlandet