Hopp til innhold

Sier opp sykepleieravtale

De utenlandske sykepleierne kunne ikke norsk, hevder kommunene i Gjøvik-regionen. Nå sier de opp avtalen med selskapet som leide ut vikarene.

Illustrasjonsfoto

MISFORNØYD: Kommunene i Gjøvikregionen er så misfornøyd med Orange Helse at de sier opp avtalen etter ett år. Illustrasjonsfoto.

Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Thore Amundsen

Innkjøpssjef Thore Amundsen mener avtalen er brutt på flere punkter.

Foto: Dag Kessel / NRK

Elleve utenlandske sykepleierne kom til Østre Toten gjennom firmaet Orange Helse i juni i år. Sommerferievikarene skulle blant annet hjelpe eldre folk i kommunen. De ble sendt hjem allerede før opplæringsperioden var ferdig. Norskkunnskapene var ikke i nærheten av det som kreves i jobben.

Også i Gjøvik skal det ha vært tilsvarende problemer med vikarer fra det omstridte Bergens-selskapet.

– Samtlige bestillinger har hatt så store avvik både hver for seg og sammen at det i sum kvalifiserer for oppsigelse av avtalen, sier Thore Amundsen, leder av anbudssamarbeidet i Gjøvikregionen.

– Må kunne norsk

De fem kommunene i Gjøvik, Toten og Land-regionen har hatt en rammeavtale for helsevikarer fra Orange Helse. De mener Orange Helse har brutt kontrakten, blant annet ved at sykepleiernes språkkunnskaper ikke var gode nok.

– De skal kunne bra norsk. En forutsetning for å kunne drive innenfor helsearbeid er kommunikasjon. Kontrakten definerer alle ferdigheter de skal ha, også når det gjelder språk.

Amundsen sier det ligger flere avtalebrudd til grunn for at de sier opp avtalen, men ønsker ikke å utdype dette overfor NRK.

– Nå går vi ut på en ny runde for å danne nye rammekontrakter for årene framover, sier Amundsen.

Orange Helse er omstridt også andre steder i landet:

Selskapet kommenterte saken på Gjøvik i en epost til NRK mandag kveld.

– Vi synes at utfallet i denne saken er beklagelig og det har vært krevende for alle involverte parter. Orange Helse ønsker å være en god partner som er med å løse oppgaver i norsk helsevesen, og da spesielt innenfor rekruttering, skriver administrerende direktør Nils Paulsen.

Kritisk til vikarbruken

Sykepleierforbundet er skeptisk til bruk av utleiebyråer.

– Vi er absolutt ikke tilhenger av at man skal drifte tjenestene ved å leie inn tilfeldige, utenlandske arbeidstakere. For å sikre god faglig forsvarlig pleie skal man ansette dyktige fagpersoner på permanent basis, sier Thomas Lykken, leder i Norsk Sykepleierforbund i Oppland,

De mener kommunene burde løst vikarbruken ved å ansette flere sykepleiere i fast jobb.

– Det er en for lav grunnbemanning i pleie og omsorg i kommunene, som ikke tar høyde for sykdom og ferie, sier Lykken.