– Et tragisk vedtak

Arbeiderpartiets landsmøte går inn for en styrt nedleggelse av pelsdyrnæringen. Pelsdyrbonde Trond Sørum rister på hodet av vedtaket.

Minkfarmeier Trond Sørum, Brumunddal

Minkfarmeier Trond Sørum fra Brumunddal liker ikke at Arbeiderpartiet vil tvinge han til å slutte med pelsdyr.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Mink

Pelsdyrnæringen har vært under hardt press de siste årene.

Foto: Halvor Mykleby / NRK
Aps landsmøte vedtat konsekvensutrening

Ap sa i dag nei til pelsdyr.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Med dagens vedtak opprettholder Arbeiderpartiet sitt vedtak fra 2011 om en avvikling av næringen.

– Det er tragisk at Arbeiderpartiet vil legge ned distriktsarbeidsplasser, sier pelsdyrbonde Trond Sørum i Brumunddal.

Trond Sørum er styremedlem i Norges Pelsdyralslag og med 5500 mink er han det han selv kaller en gjennomsnittlig, norsk oppdretter.

Han verken tror eller håper at Arbeiderpartiets landsmøtevedtak får noen konsekvenser for næringen og satser på en ny sammensetning av regjeringen etter valget.

Hedmark Ap i mindretall

Fylkespartiet i Hedmark ønsket å opprettholde pelsdyrnæringen og har et årsmøtevedtak som er annerledes enn det landsmøtet i dag vedtok.

Nestleder i Hedmark Arbeiderparti, Per Gunnar Sveen, sier at de er skuffet over nederlaget.

– Vi hadde håpet at vårt vedtak skulle få støtte i landsmøtet, men skjønte etter hvert at stillingen var den samme som da et lignende forslag var oppe for to år siden og da ble resultatet som det ble, sier han.

– Svært lettet

NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter, er svært lettet over vedtaket. Men de mener at Arbeiderpartiet for å ha troverdighet må følge opp vedtaket i regjeringen.

– Ved å følge opp løftene fra stortingsmeldingene om dyrevelferd og landbruk og vedta nedleggelse før sommeren, kan Arbeiderpartiet bidra til å hindre lidelse hos hundretusener av dyr, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH i en pressemelding.

Regjeringspartner SV deler storebror Ap sitt syn på pelsdyrnæringen, mens Senterpartiet vil la næringen leve.

Blir det blått flertall ved høstens stortingsvalg, kan det være gode nyheter for pelsdyrbønder. Høyre og KrF ønsker foreløpig å beholde næringen i dagens form, imens Frp maner til å fjerne de statlige subsidiene.