SFT truer Brynestad med tvangsmulkt

Atle Brynestads Hadeland Glassverk i Jevnaker risikerer en tvangsbot på 20.000 kroner fra Statens Forurensingsmiljø (SFT).

Atle Brynestad og Linn Stokke
Foto: Morten Holm

De har ikke undersøkt deponiet ved Tosobekken ved Randsfjorden Glassverk.

Statens Forurensingstilsyn er sterkt kritisk til at bedriften ikke har forholdt seg til fristen.

Derfor vil de altså gi bedriften ei bot på 20.000 kroner hvis de ikke har ryddet opp innen 1. august.

 

Miljøverndepartementet ga Hadeland Glassverk en frust til 12. oktober i 2005 foir å få gjennomført undersøkelsnee.

To dagers arbeid

- Prøvetaking ville kunne vært gjennomført på èn, maksimalt to feltdager i oktober 2005 slik at fristen kunne vært overholdt. Prøvetakingen nå er avhengig av at bekken er fri for is og snø. I tillegg må dte være normale strømingsforhold i bekken, slik at prøvene kan være representative, skriver blant annet SFT i brevet.

De vil derfor ikke gi Briksdalen eiendom (Hadeland Glassverk) noe mer utsettelse, i og med at bedriften ikke har gjort de enkle undersøkelsene.

Lang frist

Nå får i hvertfall Hadeland Glassverk tid til å gjøre undersøkelsene. Men dersom dette ikke er gjennomført innen 1. august 2006 blir det en tvangsbot på 20.000 kroner.