Setter inn Sivilforsvaret og militærpersonell

OTTA (NRK): Vannet fortsetter å stige og situasjonen er nå i ferd med å bli svært alvorlig på Otta i Gudbrandsdalen.

Mannskaper jobber med flomsikring på Otta

– Spesielt Otta sentrum har mye vann. Ved kjøpesenteret Amfi Otta er parkeringsplassen full med vann. I tillegg er en barnehage langs baksidevegen mot Sel nå stengt. Der er det grunnvann som kommer opp. Vegen er nå stengt, opplyser varaordfører Lene Jevnheim i Sel kommune.

Klokka 1000 var situasjonen så alvorlig at kommunen valgte å sette krisestab.

Les: Flomtoppen er ventet til helgen

– Det som er gjort i Otta sentrum er å flomsikre med flomvoller og kjøre ut sandsekker for å tette innganger for å minske skadeomfanget, forteller Jevnheim.

Senterleder Tove Myren ved kjøpesenteret Amfi Otta forteller at det er grunnvann som nå kommer opp som følge av den store vannføringen i Gudbrandsdalslågen.

– Vi opplever jo dette av og til og det er aldri noe trivelig. Den siste store flommen vi hadde var i 2011. Da ble hele området foran senteret og gatene rundt overfylt av vann, forteller hun.

Vannet stiger og situasjonen er i ferd med å bli alvorlig i sentrum av Otta

Sivilforsvar og heimevernet

Fredag gikk det også et lite ras langs den såkalte baksidevegen, fylkesvei 435 mellom Otta og Selsverket. Dit kommer det fredag geologer for å undersøke og vurdere situasjonen nærmere.

Per nå er beboere ved to gårdsbruk evakuer på grunn av raset. Ifølge kommunen vil det fortløpende bli vurdert om man må evakuere flere i dette området.

Også i nabokommunen Vågå gikk det et ras ved Lalm natt til ferdag. Der ble seks husstander evakuert.

Sel kommune får nå hjelp med mannskaper og utstyr fra både sivilforsvaret og heimevernet for å håndtere situasjonen. I tillegg jobber alt tilgjengelig personell fra kommune, brannvesen og politi.

– Det er for å sikre at vi har nok folk dersom det trengs. Vi overvåker og griper tak i situasjoner som måtte oppstå fortløpende, sier varaordfører Lene Jevnheim.

Amfi kjøpesenter på Otta

Ved kjøpesenteret Amfi Otta har man forsøkt å sikre med sandsekker og flomvoller for å hindre vannmassene i å nå inn i bygningene.

Foto: Even Lusæter

Elver møtes

NVE oppgraderte fredag formiddag flomsituasjonen til nivå rødt for enkelte områder på Østlandet.

Ved Otta møtes to elver, Ottaelva og Gudbrandsdalslågen, og begge har nå stigende vannføring på grunn av regn og omfattende smelting fra fjellene. Ifølge varaordføreren er det foreløpig vannmassene fra Gudbrandsdalslågen som er problematiske. Politiet ber nå publikum om å være forsiktige.

– Vi fraråder publikum å oppholde seg nær Gudbrandsdalslågen og andre elver og bekker med stor vannføring, sier lensmann Erik Trønnes i Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Politiet ber også folk om å sikre og flytte verdier de måtte ha i nærheten av flomstore elver og bekker.