Set i gang nasjonal dugnad for læreplassar

LILLEHAMMER/MOELV (NRK): Koronakrisa gjer framtida usikker for lærlingar. No skal ein landsomfattande dugnad hjelpe elevar med å få læreplass.

Oscar Rød vg2 på Lillehammer videregående skole

IKKJE PLASS: Oscar Rød går på vg2 på Lillehammer vidaregåande skole, og har endå ikkje fått seg læreplass.

Foto: Eskil Andersen / NRK

– Grunna korona har me færre moglegheiter, og det er færre jobbar for elektrikarar. Det er vanskeleg for dei å tilsetje folk når dei ikkje har arbeid, seier Oscar Rød.

Han går på vg2 på Lillehammer vidaregåande skole, og har søkt fleire læreplassar utan å få napp.

Etter koronakrisa er det i Innlandet, som mange andre stader, spesielt store utfordringar med å skaffe læreplassar for elevar med kompetanse innan elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, industrifag, frisørfaget, og restaurant- og matfag.

Lillehammer-elev Sondre Albrigtsen synest det er synd at berre ein av tre på linja elenergi har fått seg læreplass.

Lillehammer-elev Sondre Albrigtsen

SYND: Lillehammer-elev Sondre Albrigtsen synest det er synd mange står utan læreplass.

Foto: Eskil Andersen / NRK

– Det er framtida vår som står på spel. Sjølv om bedrifter slit skal me også ha svar. Me kan ikkje vente i all æve, seier Albrigtsen.

Dugnad for lærlingar

Målet no er at «Læreplassjeger-kampanjen 2020» skal kunne hjelpe over 20 000 elevar i Noreg med å få læreplass. Kampanjen er det den ideelle organisasjonen WorldSkills Norway som står bak. Dei arbeider for å heve statusen til yrkesutdanning.

Kampanjen skjer i samarbeid med organisasjonar og fylkeskommunane, og læreplassjegarar over heile landet skal jobbe for å rekruttere fleire lærebedrifter og læreplassar.

Berre i Innlandet manglar 1000 elevar lærekontrakt, og då er det til god hjelp at dei ved Moelven ByggModul i år tar inn fleire lærlingar enn dei har gjort før. Det kan dei gjere fordi dei har fått godkjent fleire fag for læreplass.

moelven lærlinger

AUKAR: Lars Ivar Pedersen har ansvar for lærlingane ved Moelven ByggModul. Dei ynskjer å auke til 15 læreplassar dej neste åra.

Foto: mette vollan / nrk

– Tradisjonelt har me berre tatt inn tømmerlærlingar, men no har me auka så me både kan ta inn i logistikkfaget, røyrleggarfaget og cnc-operatørfaget, seier Lars Ivar Pedersen som har ansvar for lærlingane til Moelven ByggModul.

Dei har rundt ti lærlingar i året, og i år har dei håp om å få tatt inn 13. Ein av dei som er lærlingar der er Herman Juliussen (19) som går på Stangen VGS.

lærlinger moelven

LÆRLING: Herman Juliussen har fått læreplass. – Det er triveleg folk å jobbe med og et kjempefint miljø, seier han.

Foto: mette vollan / nrk

– Eg jobba her som skulegut, og prøvde å gjere mitt beste. Eg høyrde litt rundt om lærlingplass og fekk høyre at dei ville ha meg som lærling, så eg takka ja til moglegheita, seier han.

I åra som kjem håper Moelven ByggModul å kunne auke til 15 læreplassar.

– Det er viktig å få inn lærlingar fordi det er dei som er framtida, seier Pedersen.

lærlinger moelven

FIRE LÆRLINGAR: Moelven ByggModul har tatt inn fire lærlingar så langt i år.

Foto: mette vollan / nrk

Jobbar aktivt

Jørn Olav Bekkelund, som er seksjonsleiar for fagopplæring og skuletilbod i Innlandet fylke seier «Læreplassjeger»-kampanjen er viktig.

lærlinger moelven

VIKTIG: Jørn Olav Bekkelund er seksjonsleiar for fagopplæring og skuletilbod i Innlandet fylke, og meiner «Læreplassjeger»-kampanjen er viktig.

Foto: mette vollan / nrk

– Me gir ei felles utfordring til bransjar, opplæringskontor, næringsliv, samarbeidspartnarar og fagforeiningar, slik at me i fellesskap kan jobbe for å få på plass nye lærebedrifter, og fleire læreplassar til unge gutar og jenter i Innlandet, seier Bekkelund.

Han seier dei i Innlandet skal jobbe aktivt for at alle dei unge gutane og jentene som har søkt seg ut i lære skal få ei god løysing.

– Nokon vil nok oppleve at det er forseinkingar knytt til det å få lærekontrakt, men uansett skal me sikre at dei kjem i ein opplæringssituasjon, seier Bekkelund.